Forskellige afregningsformer

Netfonds Pluss - Kontant afregning fra klientkonto:
Passer til dig som ikke ønsker at handle på kredit. Kontantbeløb skal overføres til din klientkonto før købsordre kan afgives. Ved køb af aktier trækkes købesummen direkte fra klientkontoen. Ved salg af aktier overføres salgssummen direkte til klientkontoen.

Netfonds Trader med Låneramme - Konto med låneramme (marginkonto):
Netfonds finansierer dine aktiekøb til gunstig rente. Lånet indvilges automatisk og er sikret med pant i din værdipapirkonto. Egen aftale skal indgås. Se aftaler og vilkår under "Finansiering og værdipapirlån".

Netfonds Trader Intradag - Konto med intradag låneramme:
Passer til dig som handler aktivt og som ønsker udvidet handleramme i løbet af børsens åbningstid. Med Intradag Trader konto vil du pt. have en handelsramme på op til 3 gange klientmiddelindskud ved børsdagens åbning, samt halvdelen af værdien af værdipapirer ved børsdagens begyndelse. I løbet af handelsdagen reduceres handelsrammen med indlagte købsordre og øges med gennemførte salgsopgaver.

Ved handelsdagens afslutning skal samlet netto købesum ikke overstige det beløb som er tilgængelig saldo på kontoen med tillæg for belastningsanmodning. Siste frist for at give os belastningsanmodning er kl 09.00 dagen efter handelsdagen. Salg af værdipapirer for at dække manglende afregningsbeløb fra foregående handelsdag godtages ikke. Kontoholder accepterer at Netfonds uden varsel vil gennemføre salg af kontoholders værdipapirer på Værdipapirkonto hvor Netfonds er kontofører, for at dække overtrek ind på handelskontoen. Kontoholder forpligter sig til at følge saldoen op via hjemmesiden og kontrollere at betalinger sker som forudsat.


Et kontoforhold hos Netfonds består af:

Værdipapirdepot:
Norske aktier registreres i Verdipapirsentralen VPS. Svenske og danske aktier forvalterregistreres hos SE Banken i henholdsvis Stockholm og København, og amerikanske aktier forvalterregistreres hos Merril Lynch i New York.

Bankkonto:
Indskud på bankkonto i Netfonds Bank er garanteret op til NOK 2 million. Netfonds Bank er medlem af Bankenes Sikringsfond i Norge

For kontoforholdet hos Netfonds gælder en særskilt aftale: Almindelige vilkår for Depot/kontoavtale