Tjen 4,5 % rente på dine aktiebeholdninger.

Ønsker du at udlåne dine aktier, godskrives du en rente på 4,5 % pa på de aktier som faktisk er udlånt. Låntager vil være Netfonds AS.

Aktierne vil blive videreformidlet af Netfonds til kunder som ønsker at gennemføre en shorthandel. Når nogen vil sælge short, dvs sælge aktier man ikke ejer, vil Netfonds tjekke om andre kunder ønsker at udlåne de ønskede aktier.

I tillæg til 4,5 % pa på værdien af de aktier som udlånes, vil du modtage et honorar på 0,2% på aktiernes markedsværdi.

Udlånet af aktier har en bindingstid på minimum 7 dage.

Ved udlån af værdipapirer overføres aktierne fra udlåners VPS konto via Netfonds til låntagers VPS konto. Ved låneperiodens afslutning overføres aktierne tilbage til udlåners VPS konto. Der vil blive udstedt slutseddel for udlånstransaktionen og for tilbageleveringen af værdipapirerne.

Et udlån af værdipapirer indebærer ikke en skattemæssig realisation.

Netfonds står som garant for at de udlånte aktier bliver tilbageleveret i rette tid. Netfonds har i tillæg tegnet forsikring som dækker tab som måtte opstå. Sikkerheden dækker 200.000 kr. pr. skadetilfælde pr. kunde, opad begrænset til 25 millioner kr.

Ja, jeg ønsker at tjene 4,5 % på mine aktiebeholdninger