Shortsalg

Et verdipapirforetak kan bare formidle salg av finansielle instrumenter kunden ikke eier (shortsalg) dersom kunden har tilgang til de finansielle instrumentene og foretaket er sikret rettidig levering på avtaletidspunktet. Vi oppfyller dette kravet ved at vi tilbyr kunder å låne oss aksjer som kan lånes videre til kunder som vil selge short, mot behørig sikkerhet for den som låner oss aksjene. Netfonds garanterer tilbakeleveringen. Det utstedes sluttsedler begge veier, både til den som låner aksjene og den som låner ut aksjene.

Vi gir mulighet for gevinst også når aksjekursene faller. Risikoen ved shortsalg er i teorien ubegrenset da prisen på en aksje kan stige ubegrenset. Husk at børsmeldinger fra et selskap ofte kommer utenfor børsens åpningstid og at en melding kan gi store utslag på aksjeprisen. Risikoen kan begrenses dersom man handler i store, kjente selskaper hvor aksjen er lett omsettelig og som historisk har hatt mindre kurssvingninger.

Ved shortsalg av lånte aksjer fastsettes det på samme måte egenkapitalkrav i form av andre aksjer eller kontanter, i tillegg til at provenyet av shortsalget blir stående på konto hos Netfonds inntil tilbakebetaling/tilbakekjøp. Purrerutinen, her ved kursstigning, er den samme som for aksjekjøp. Dersom salg må gjennomføres, forbeholder vi oss retten til selv å velge hvilke aksjer vi kjøper eller selger for å ivareta sikkerheten til lånet.

Oversikt over aksjer som kan shortes finnes her