Forsinkede kurser. Sist oppdatert: tirsdag 26. marts  

08/10-2018 09:35:54: (SYDB.CPH) Aktietilbagekøb i Sydbank . transaktioner i uge 40Aktietilbagekøb i Sydbank . transaktioner i uge 40

                                                                                                                                                                                       

Nasdaq Copenhagen A/S

London Stock Exchange

Bourse de Luxembourg

Øvrige interessenter Selskabsmeddelelse nr. 58/2018 
Peberlyk 4

DK-6200 Aabenraa Telefon +45 74 37 37 37

Telefax +45 74 37 35 36 Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

sydbank.dk  
8. oktober 2018 

Aktietilbagekøb i Sydbank . transaktioner i uge 40

Sydbank offentliggjorde den 20. februar 2018 et aktietilbagekøbsprogram på 500 mio. kr., og den 22. juni blev programmet forhøjet til 1.250 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 21. februar 2018 og vil være afsluttet senest den 31. januar 2019.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i Sydbank og gennemføres efter bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, samlet kaldet Safe Habour-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

 Antal

aktier
Gennemsnitlig

købskurs
Transaktions-værdi (kr.)
Akkumuleret seneste meddelelse3.765.000 812.004.050,00
01. oktober 2018

02. oktober 2018

03. oktober 2018

04. oktober 2018

05. oktober 2018
34.000

38.000

39.000

40.000

38.000
191,35

189,00

186,80

186,35

185,82
6.505.900,00

7.182.000,00

7.285.200,00

7.454.000,00

7.061.160,00
I alt uge 40189.000 35.488.260,00
I alt akkumuleret under

aktietilbagekøbsprogrammet
 3.954.000
  847.492.310,00

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK 0010311471 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne Sydbank A/S.

Yderligere oplysninger om transaktionerne, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og Kommissionens delegerede forordning, fremgår af vedhæftede bilag.

Efter ovenstående transaktioner ejer Sydbank i alt 4.702.247 egne aktier, svarende til 6,95 % af bankens aktiekapital.Venlig hilsen

                         

Karen Frøsig                                      Bjarne Larsen

adm. direktør                                     bankdirektør


Vedhæftet fil


Nyheden er leveret af GlobeNewswire.