Oversigt
Kundeportefølje
Gæsteportefølje
Skattehjælp
Generel hjælp
Hjælp

Kundeporteføljen er et værktøj for at vedligeholde reelle eller fiktive porteføljer. Den består af en Autoportefølje hvor køb og salg gjort gennem Netfonds automatisk bliver lagt ind. I tillæg kan man oprette vilkårligt mange Modelporteføljer, som man selv kan opdatere efter eget forgodtbefindende. Indholdet i porteføljerne reflekterer ikke nødvendigvis reel handel. Brugeren kan selv redigere indholdet i autoporteføljen.

Ved enkelte tilfælde må brugeren selv gå ind og manuelt opdatere også i Autoporteføljen. Dette gælder hovedsagelig tilfælde hvor:

 • man har overført aktier til Netfonds fra en anden bank/mægler
 • man har fået aktier i udbytte
 • man har fået aktier i en emission
 • man har optioner som er udgået eller som er blevet indløst
 • man har handlet fond
 • man har slettet købstransaktionen i Kundeporteføljen en gang tidligere

Alle køb og salg i porteføljeværktøjet er kun internt i porteføljen og giver ingen ordre mod Oslo Børs. Det er
kun en fiktiv handel som kun bliver synlig i denne portefølje og på denne side.

Alle værdier er angivet i NOK, mens kurser angives i valuta. Bemærk at snitprisen i valuta er korrigeret med gældende valutakurs. Snitprisen er altså indgangsværdien pr. aktie i valuta, givet dagens valutakurs, altså kursen man skal sælge til i dag for at gå i nul med gældende valutakurs.

Indlægning af køb, salg og andre transaktioner

Manuell indlægning af transaktioner i porteføljerne gøres fra en egen undermenu. For at komme til denne menu, gør følgende: Gå til www.netfonds.no. Vælg VÆRKTØJ, derefter KUNDEPORTEFØLJE. Vælg så INDLÆG TRANSAKTION i menuen til venstre. Menuen for indlægning af transaktioner dukker da op i venstre margin.

Køb: Klik "køb" i menuen til venstre og indlæg rigtige data på ticker, børs, pris, dato og eventuelt kurtage. Klik opdater og du er færdig.

Salg: Klik "salg" i menuen til venstre og indlæg dato, antal, pris og eventuelt kurtage på riktig ticker. klik opdater og du er færdig.

Indskud, udbetaling, udbytte og gebyr: Disse valg bruges for at vedligeholde en fiktiv kontantbeholdning i porteføljen, hvis du ønsker det. Indskud og udbytte øger kontantbeholdningen, udbetaling og gebyr reducerer kontantbeholdningen. Indlæg rigtig dato/tid, beløb og eventuel kommentar. Klik "Indlæg", og du er færdig.

Split, spleis: Brug disse hvis du har indlagt køb/salg i et papir efter en split/spleis i papiret, men med handelsdato før splitten/spleisen. For papirer som allerede ligger i porteføljen, indlægger Netfonds Bank automatisk split/spleis-transaktioner når de registreres i våre centrale systemer. Indlæg ticker, børs, justeringsfaktor og eventuel kommentar. Klik "Indlæg" og du er færdig.

Hvorfor viser beholdningen minus i min portefølje?

Negative beholdninger i Autoporteføljen skyldes som regel at Netfonds Bank automatisk har registreret et salg i et papir, men at anskaffelsen af positionen mangler. Det kan f.eks være fordi:

 • man har overført aktier til Netfonds fra en anden bank/mægler
 • man har fået aktier i udbytte
 • man har fået aktier i en emission
 • man har slettet købstransaktionen i Kundeporteføljen en gang tidligere

Løsningen er at indlægge den/de manglende købstransaktioner. Se ovenfor.

Jeg har købt/solgt aktier hos en anden mægler, hvordan lægger jeg købet ind i porteføljen?

Læg købene/salgene ind manuelt, som beskrevet ovenfor i afsnittet "Indlægning af køb, salg og andre transaktioner".

Jeg har fået aktier i emission hvordan lægger jeg disse aktier ind i porteføljen?

De lægges ind som køb med pris/kurtage kr 0, og handelsdato lig ex-datoen for emissionen. Se afsnittet "Indlægning af køb, salg og andre transaktioner".

Jeg har fået aktier i udbytte hvordan lægger jeg disse aktier ind i porteføljen?

De lægges ind som køb med pris/kurtage kr 0, og handelsdato lig ex-datoen for udbyttet. Se afsnittet "Indlægning af køb, salg og andre transaktioner".

Jeg har flyttet aktier til en anden og har ikke disse på min beholdning længere. Hvad gør jeg i porteføljen?

Dette betyder at du har realiseret/solgt dine aktier og må lægge et salg ind i Porteføljen. Se afsnittet "Indlægning af køb, salg og andre transaktioner".

Jeg har lagt forkerte data ind på et køb/salg som jeg lagde ind i porteføljen, hvordan ændrer jeg dette?

Gå til www.netfonds.no vælg VÆRKTØJ, derefter KUNDEPORTEFØLJE. Klik Rediger i menuen til venstre. Her kan du vælge at sortere på ticker, eller du kan finde transaktionen frem, som du ønsker at ændre. Bag transaktionen du vil ændre klik "Rediger". Læg rigtige data ind og klik Opdater. Gå til Oversigt for at se resultatet af din opdaterede portefølje

Jeg har overført penge til/fra Netfonds og ønsker at dette frem i min portefølje. Hvordan?

Overførsler til/fra Netfonds bliver automatisk taget med i autoporteføljen. For modellporteføljer, eller hvis der skulle mangle kontanttransaktioner i autoporteføljen, kan de lægges ind manuelt, se afsnittet "Indlægning af køb, salg og andre transaktioner".

Jeg har handlet optioner som er udgået, men de ligger fremdeles i porteføljen. Hvordan får jeg dem væk?

Der må indlægges et salg til pris/kurtage 0 på datoen de udgik. Forklaring på hvordan man indlægger salg manuelt finder du i afsnittet "Indlægning af køb, salg og andre transaktioner".

Påvirkes VPS beholdningen af "køb" eller "salg" i autoporteføljen?

Din VPS-beholdning er upåvirket af hvad som til enhver tid måtte vises i autoporteføljen. "Køb" og "Salg" som lægges ind i autoporteføljen af os eller af kunden er ikke reelle handler som bliver udført på børs, men afspeilinger af sådanne handelstransaktioner. For at handle aktier må man gå til handlesiden. Det er kun på denne side man kan udføre reelle handler.

Behøver jeg at opdatere autoporteføljen selv?

Alle reelle handler som er udført via Netfonds opdateres automatisk i autoporteføljen når slutseddel er sendt. Har du gjort en handel hos en anden mægler/bank, modtaget aktier i udbytte eller emission eller flyttet aktier fra en anden konto, må man manuelt indlægge transaktionerne. Se ovenfor for mere information om hvordan. Denne porteføljen har til hensigt at vise afkastningen på dine investeringer. Men du står frit med hensyn til at redigere porteføljen sådan som du selv ønsker den.

Jeg ønsker at indlægge flere porteføljer under selve hovedporteføljen. Hvordan?

Hovedporteføljen hos os kaldes Autoportefølje. Denne opdateres automatisk med de handler som er udført via Netfonds. Men, man kan godt lægge flere underliggende Porteføljer til. Gå til www.netfonds.no vælg VÆRKTØY, derefter KUNDEPORTEFØLJE. klik MODELPORTEFØLJER og læg din nye portefølje til. Hvis du har mere end en portefølje, vil du på toppen af hver side, under overskriften, se en horisontal menu hvor du kan bytte mellem porteføljerne.

Hvordan legger jeg inn en Split eller Spleis?

Ved split/spleis indlægges der automatisk split-transaktioner i de berørte autoporteføljer. Disse transaktioner justerer antal og pris på foregående transaktioner således at beregning af afkast bliver rigtig. Hvis det skulle blive nødvendigt at registrere en split manuelt, er det muligt. Se afsnittet "Indlægning af køb, salg og andre transaktioner".

Hvor er reelle Beholdning som finnes hos VPS?

Din reelle beholdningsoversigt findes under 'For kunder' og menuvalg 'Beholdning'. Denne oversigt afspejler din VPS beholdning.

___

FORKLARING TIL PORTEFØLJENS KOLONNER

 • Selskab: På formatet papir.børs. Hvis du holder musen over et selskab, vil selskabsnavnet dukke frem. Hvis der står stjerner efter tickeren, betyder det at der er kommet nyheder på papiret i dag. Stjernerne kan klikkes på for at få nyhederne frem. Børsforkortelserne som bruges er OSE for Oslo Børs, ST for Stockholmsbørsen, CPH for København Fondsbørs , O er Nasdaq, N er NYSE, A er AMEX, og F er Frankfurt. FOND er børsbetegnelsen vi bruger på fondsandeler, mens OMFE og OMSW betegner hhv. norske og svenske optioner.
 • Snitpris: Snitpris på køb af de (resterende) aktier i porteføljen. Se ovenfor ang. snitprisen i valuta.
 • Indgangsværdi: Snitpris multipliseret med antal aktier i porteføljen, multipliseret med dagens valutakurs.
 • Kurs: Siste registrerte kurs i papiret. I realtid hvis du abonnerer på dette.
 • Værdi: Kurs multipliseret med antal aktier i porteføljen, multipliseret med dagens valutakurs.
 • Kurtage: Total kurtage for alle handler i dette papir.
 • Realiseret afkast: Afkast realiseret ved salg. Dette beregnes efter FIFO-princippet, som betyder at de aktierne som købes først også er de aktier som sælges først (First In - First Out)
 • Urealiseret afkast: Dette er gevinsten (tabet) du får ved et salg på dagens kurser (Indgangsværdi - Markedsværdi)
 • Procentvis afkast: (Værdi - indgangsværdi - kurtage) / Indgangsværdi = procentvis afkast

Kontantbeholdning lægger man ind som man har lyst til. Totalbeholdning er værdien på aktierne plus kontantbeholdningen. Total afkast er totalbeholdning minus investeringsbeløbet. Hvis der er realiseret afkast, skal hele indgangsværdien tages med. Realiseret afkast fungerer efter FIFO princippet (se ovenfor!). Går du ud og ind af aktien, er Indgangsværdien den totale sum af alle køb. Der er desuden en anden formel som gælder så: (Realiseret gevinst - urealiseret gevinst - kurtage) / Indgangsværdi = procentvis afkast.

Behøver du mere hjælp, prøv den generelle OBS/FAQ-list.Porteføljeværktøj og Skattehjælp

 • Kundeporteføljen
  Hver kunde i Netfonds har en  Kundeportefølje. Kundeporteføljen indeholder èn Autoportefølje samt et vilkårligt antal Modelporteføljer hvis det ønskes.
  Autoporteføljen opdateres automatisk ved dagens afslutning med de handler som er udført hos Netfonds.
  Du kan selv redigere alle transaktionerne både i Autoporteføljen og i Modelporteføljerne, og du kan lægge aktier eller transaktioner ind som er udført hos en anden.
  Bemærk! Autoporteføljen er et værktøj og eftersom man har redigeringsmulighed vil den måske ikke spejle din faktiske beholdning. Din  faktiske beholdning hos Netfonds finder du altid på beholdningssiden.
  Du kan læse mere om Autoporteføljen i et eget afsnit på vores hjælpeside.

 • Gæsteporteføljen
  Gæsteportefølje kan bruges af alle; også de som ikke er kunde hos  Netfonds. Du kan oprette så mange gæsteporteføljer du vil, og dataene du lægger ind kan være reelle eller imaginære. Du kan også  oprette så mange porteføljer du vil inden for én gæsteportefølje. Gæsteporteføljen  opdateres ikke af Netfonds på nogen måde, og  vi har heller ingen mulighed for at se hvad der ligger der, eller hvem som ejer hvilken gæsteportefølje. Dette er altså en åben og anonym tjeneste.
  Registrer en ny modelportefølje.
Udformning |  Hjælp |  Udskrift  Åbne markeder: Oslo Børs, Stockholm, København fondsbørs, Unoterte Norge
tirsdag 20/02-2018 12:53:59