Valuta, Futures og CFDs

Netfonds OmniTrader er en applikation som er meget enkel at bruge, men som indeholder avancerede funktioner for aktiv trading i valuta, futures eller i CFDs. Nedenfor kan du læse en artikkel om CFDs skrevet af DinePenger.

Før man begynder at handle med sine egne penger, anbefaler vi at man downloader og installerer en demo version. Demoen giver dig et fiktivt beløb på 1 million kroner som du kan handle med og tilbagestille når du måtte ønske det. Al information i demoversionen er i realtid.

CFDs er aktiederivater og handles som en almindelig aktie. Gennem OmniTrader vil du få adgang til de største aktier på børserne i Asien, Europa, Rusland, Australien og Amerika. Du kan handle de fleste valutakryds, og du kan handle guld, sølv, olie eller mange andre råvare futures.

Valuta (Forex)

 • Direkte handel via Netfonds Omnitrader.
 • Realtidskurser gratis.
 • Marginhandel med høj gearing. Indtil 25 ganges gearing på din egenkapital.
 • Spot Forex, versatile trade orders, forward outrights.
 • Tjenesten åbner for over 120 valutakombinationer/valutakryds og dækker alle hovedvalutaer mod Norske kroner, Amerikanske dollar og Euro.
 • Kun lille spread mellem køber og sælger, ingen kurtage.
 • Valutahandel på internet er tilgængelig hele døgnet.

Futures

 • Direkte handel via Netfonds Omnitrader.
 • Realtidskurser gratis.
 • Konkurrancedygtige priser baseret på månedlig handelsvolumen.
 • Handel i Guld og Sølv futures.
 • Handel i Olie og gas futures.

CFDs

 • Direkte handel via Netfonds Omnitrader.
 • Realtidskurser gratis.
 • CFDs (Contract for Difference) tilbyder investorer en anderledes og spændende måde at handle på - i modsætning til at fysisk købe og sælge aktier, kan du handle på prisbevægelserne til en individuel aktie eller et indeks. Selve handlen er gratis, men vi vil tage forskellen mellom købskurs og salgskurs i honorar. Almindeligvis mellem 0.1-0.2%. Hvis du tror aktien vil stige, tager du en ”long” position eller ”short” hvis du tror aktien vil falde. Du opnår fortjeneste eller tab afhængig af om din vurdering af markedet slog til eller ej.
 • Eftersom en CFD er et derivat så kan man enkelt eksponere sig både for opgang og nedgang i underliggende aktie. Man kan lige enkelt købe som sælge en CFD. Hvis man tror at en aktie vil falde i værdi sælger man et antal kontrakter for en kurs, og køber senere tilbage tilsvarende antal kontrakter på en lavere kurs. Differencen i kursen vil være gevinsten eller tabet. Ved brug af CFD kan man derfor opnå en gevinst både i faldende og stigende markeder.
 • CFDs er en mulighed for at opnå en markant fortjeneste og gearingen gør at en handel giver langt højere afkastning end en almindelig aktiehandel. Selve handlen er lige så enkel. Men, risikoen er selvfølgelig tilsvarende og tabene kan blive større end ved almindelig aktiehandel. Vi anbefaler derfor at man følger med kontinuerligt og i hvert fald sælger sig ud hvis man rejser på ferie.
 • Lav indgangs margin­ kun 10% af investeringen.
 • Handle på indekser, sektorer eller aktier
 • Tjen penge ved short handel.
 • CFDs kan bruges strategisk ved for eksempel at hedge mod en eksisterende aktiebeholdning
 • Minimer risikoen ved at bruge Stop-loss.

 

 


1
. Aftaler for brug af standardversionen

For at handle valutakryds, futures og CFDs skal følgende aftale være signeret og godkendt af Netfonds AS:

OBS! En betingelse for at kunne handle via OmniTrader hos os er at kunden har oprettet en Netfonds Pluss eller Trader konto. De som allerede er kunder hos Netfonds, kan skifte kontotype til Netfonds Pluss på denne side og til Trader på denne side. De som ikke er kunder, kan åbne konto på denne side.

2. Send aftalen i posten færdigsignert!

Når papirerne er modtaget og vi har behandlet aftalen, vil du blive aktiveret som OmniTrader-kunde. Du vil da modtage en e-post med link til Netfonds OmniTrader hvor du kan downloade den virkelige handelsapplikation. Netfonds OmniTrader er en egen handelsapplikation som installeres på din pc. Ved førstegangsindlogning skal du generere en sikkerhedsnøgel. Gå ind under Tools - Key Management - Generate new key. Når dette er gjort, skal du ringe til os på telefon 70 20 15 86 for at aktivere applikationen. Netfonds OmniTrader er nu klar til brug og vi anbefaler vores kunder at lave deres eget password i applikationen (Tools og Change password).


3
. Handel

For at handle kræves det at man overfører penge fra Klientkonto til Saxokonto. Dette gøres via Betalingsopgave. Aktiverede OmniTrader-kunder vil få en ekstra menu op på denne side. Overførsel sker en gang daglig. I OmniTrader vil du finde en detaljeret oversigt over dine handler og transaktioner. (Du skal overføre minimum DKK 75.000 ($10.000) til Saxo kontoen.)


4.
Pengeoverførsel

Under Betalingsopgave er der en egen menu for overførsel mellem Klientkonto og Saxo konto. Bemærk at der skal være penge på Klientkonto før en eventuel overførsel til Saxo konto. Er der ikke penge på Klientkontoen, skal dette overføres først. (Du skal overføre minimum DKK 75.000 ($10.000) til Saxo kontoen.)


5.
Marginhandel - eksempel på udregning

Marginhandel indebærer at man kan geare porteføljen op. Man stiller da sikkerhed for en procentandel af eksponeringen. For valutakryds er marginkravet i de fleste tilfælde 4%. Man må imidlertid tjekke Trading conditions for Forex for detaljer da der er nogen valutakryds som kræver en højere margin. Det er derfor viktigt at man kontrollerer marginkravet således at positionerne ikke bliver lukket automatisk. For CFDs er marginkravet 10% se Trading conditions for CFDs.

 

Marginstatus er tilgængelig under Account og Client Summary, 'Use of Equity Margin'. Hvis 'Use of Equity Margin' er 100% indebærer dette at man er fuldt ud eksponeret. Alle tilgængelige midler er bundet af marginkravet. Hvis marginkravet overstiger 110% vil du få en første advarsel i form av en popup i handelsapplikationen samt en e-post. Anden advarsel kommer på samme måde hvis marginkravet overstiger 125% hvor man bliver opfordret til at lukke dele af porteføljen eller evt. tilføre yderligere sikkerhed. Når marginkravet når 150% bliver samtlige positioner lukket umiddelbart.

Eksempel:
En kunde har tilgængelig kapital 100,000, og man har 10% margin for CFD handel. Kunden gør en CFD-handel for 800,000, hvor 80% (10%*800,000 / 100,000) af marginen benyttes.

Hvis markedsværdien nu falder til 750,000, vil kundens 'Net Equity for Margin' (dansk version: nødvendig egenkapital for margin) falde til 50,000. 'Use of Equity Margin' vil da blive 150% (10% *750,000 / 50,000) af kundens tilbageværende kapital. Kunden må da gøre et af følgende:

 • Overføre midler for at dække positionen.
 • Reducere CFD positionen ved at sælge det nødvendige antal kontrakter.

6. Automatisk lukning

Netfonds har følgende rutiner hvis marginkravet overstiger 100%:

 

Marginkravet ved prosent: Handling
110% 1. advarsel
125% 2. advarsel
150% Automatisk lukning af alle positioner


7.
Finansiering

Når man handler CFDs har man mulighed for at geare investeringen. Siden CFDs er et marginprodukt så vil man blive debiteret en rente hvis man beholder positionen ud over en dag. Hvis man vælger at sidde med CFD-positioner natten over, påløber der følgende: For en longposition (køb) er dette p.t. en udgift på LIBOR + 3% p.a. For en shortposition er dette en indtægt på LIBOR - 2.5% p.a. Hvis man holder en CFD long-position over en længere periode (mange uger, flere måneder), kan der derfor påløbe en betydelig renteomkostning.

 

8. Vilkår - Trading conditions

Trading conditions vil til enhver tid være opdateret i OmniTrader. Vilkårene står under Account og Trading Conditions.

9. Omkostninger ved at benytte OmniTrader

Ved handel af CFD betaler man i udgangspunktet ikke kurtage, men der er en minimumsomkostning ved handler mindre end USD 10.000. (se TradingConditions for detaljer). Vores leverandør af kursinformation, SaxoBank, stiller kurser og tjener penge på kursdifferencen mellem køber- og sælgerkurs.

 

10. Tekniske spørgsmål

For tekniske spørgsmål, kan hjælp findes her

11. Eksempler

Kommer snart.

12. Mere information og support

For yderligere information om OmniTrader tag kontakt med os på e-post: omni-support@netfonds.no.