Hjelp aksjehandel USA

 1. Børser og ticker-koder
 2. Dagordre
 3. Endring av innlagte ordre
 4. Flytting av utenlandske aksjer
 5. Handel av samme selskap i forskjellige markeder
 6. Kurstjeneste
 7. Limitverdier
 8. Shortsalg
 9. Kurtasje
 10. Ordrestatus
 11. Utbytteskatt (Withholding Tax)
 12. Valutarisiko
 13. Vekslingskurs og utsending av sluttsedler
 14. Åpningstider
 15. WAP og amerikanske aksjer
 16. Omsetningsmåte i USA
 17. Chapter 11/Chapter 7
 18. Exchange Traded Funds
 19. Instruksjon for moneyNet-problem ved Internet Explorer SP2 for XP

1. Børser og ticker-koder

Å handle med amerikanske aksjer skiller seg fra handel med norske aksjer på flere punkter. Antallet ulike verdipapirer er svært mye høyere enn her i Norge. Vi kan derfor ikke holde samme oversikt som i det norske markedet. Det er eierne som selv må oppsøke informasjon om selskapene de eier aksjer i. Dette gjelder spesielt selskapsmeldinger, "corporate actions", som angår emisjoner, utbetaling av utbytte og utdeling av tegningsretter. Vi vil dessuten være avhengig av at våre kunder tar kontakt med oss for å benytte eventuelle tegningsretter.

Vi tilbyr aksjehandel på disse børsene:

 • American Stock Exchange (AMEX)
  Amex har børskoden "A". Det er et mindre marked enn NYSE og NASDAQ, og det stilles ikke like store noteringskrav til selskapene som på NYSE. I skrivende stund tilbyr vi handel i mer enn 600 ulike aksjer notert på Amex.
 • New York Stock Exchange (NYSE)
  NYSE har børskoden "N". Her er de fleste store selskapene notert, de såkalte "bluechip". Det er nå mulig å handle i overkant av 2500 ulike aksjer på NYSE.
 • NASDAQ Stock Market (NASDAQ)
  NASDAQ har børskoden "O" (bokstaven foran P i alfabetet). Dette er markedet for mange nykommere og teknologiselskap. I øyeblikket er det mulig å handle mer enn 3600 ulike aksjer på NASDAQ.

  Symbol- eller ticker-koden for verdipapirene som er notert på disse markedene er unike markedene i mellom, men for å klargjøre hvilken børs man ønsker å handle på, er det vanlig å henge på et punktum og en børskode bak selve ticker-koden. Dersom man f.eks. ønsker å handle i Coca Cola(KO), notert på NYSE(N), angir man derfor "KO.N"

  Vi har laget en søkeside for alle aksjene. Denne kan brukes til å søke etter selskaper notert på alle markedene. Det kan søkes på navn, ticker-kode og selskapsbeskrivelse, dersom en slik finnes.

2. Dagordre

Kun dagordre tilbys, dvs. alle aktive ordre utløper når markedene stenger samme dag som ordrene ble lagt inn. Hovedgrunnen til dette er problematikken rundt splitt og spleis. Med ca. 7000 aksjer er det ikke mulig for oss til enhver tid å ha oversikten over hvilke selskaper som splittes/spleises på en gitt dato.

3. Endring av innlagte ordre

Det er mulig å kansellere og endre aktive ordre. Dette gjøres ved å gå inn på Ordrestatus og deretter trykke 'endre' til høyre for den aktuelle ordren.

4. Flytting av utenlandske aksjer

Du kan flytte amerikanske aksjer til/fra Netfonds. Vi tar en avgift per papir for flytting både til og fra. Sjekk vår prisliste for aktuelle priser.

Dersom du skal flytte amerikanske aksjer til oss, skal du sende følgende e-post/brev til den megler som aksjene flyttes fra (klipp og lim):

Jeg ønsker følgende beholdning flyttet fra mitt depot hos dere til Netfonds.

Symbol:
ISIN:
Quantity:

Free of payment transfer to:

BNP Paribas
DTC no. 2787
acc: 160021410001
Netfonds AS, Norway

Send melding til backoffice@netfonds.no når dere har bedt om overføring, slik at Netfonds kan instruere BNP Paribas til å motta aksjene.
Ta med mitt navn, personnummer, symbol, ISIN, antall, T/D og S/D, samt bank og konto aksjene flyttes fra.


5. Handel av samme selskap i forskjellige markeder

Det er teoretisk mulig å konvertere aksjer mellom markeder, men utføres bare for veldig store poster. Det er kostnads- og tidkrevende ettersom aksjer utenfor hjemland er registrert i et eget underregister som normalt administreres av en lokal bank. Netfonds tilbyr ikke konvertering. Eksempelvis vil det ikke være mulig å kjøpe Norsk Hydro aksjer i New York for så å selge disse på Oslo Børs, eller omvendt.

6. Kurstjeneste

Netfonds tilbyr kursinformasjon for alle aksjer på NYSE, AMEX og Nasdaq. Kursinformasjonen er standard gratis minst 15 minutter forsinket. Eventuelt kan man bestille sanntid på våre nettsider. Ved å skrive inn ticker i feltet til høyre på sidene våre, kommer ordrebildet for aksjen frem. Du kan også søke på en aksje hvis du ikke husker nøyaktig ticker. Pris på abonnementet finnes i prislisten.

7. Limitverdier

NASDAQ,NYSE og AMEX har innført kurser med desimaler på alle verdipapir.

Alle ordre i USA kan legges inn med 2 desimaler.

8. Shortsalg

Shortsalg er salg av finansielle instrumenter som oppdragsgiver på det gitte tidspunkt ikke eier.
Det er ikke mulig med shortsalg via Netfonds i USA.

9. Kurtasje og veksling til NOK

Sjekk vår prisliste.

Merk at vi ikke opererer med valutaspread, dvs. forskjellig vekslingskurs på kjøp og salg. Vi tar oss altså ikke ekstra betalt for veksling til og fra USD. Vi gir kundene den kursen som vi selv oppnår når vi veksler.

10. Ordrestatus

Ordrene som legges inn har gjerne en lengre og mer omstendelig vei å gå før de når markedet enn det vi er vant til fra Oslo Børs. I en typisk aksje er det gjerne mange ulike aktører som har forpliktet seg til å stille både kjøps- og salgskurser. Disse er såkalte "market makers". Det kan derfor lønne seg å anstrenge seg litt for å finne fram til aktøren som stiller best kurs, og derfor må man påregne at det normalt går noe langsommere å få gjennomført handler.

Vær også oppmerksom på at et ønske om kansellering av en ordre lett kan krysse utførelsen av ordren i tid. Kanselleringen vil i så fall bli avvist.

Utførte handler meldes på vanlig måte via epost og eventuelt SMS. Se kontaktinformasjonssiden dersom du ønsker å legge inn varsling via mobilpost.

11. Utbytteskatt (Withholding Tax)

Man må betale amerikansk skatt av eventuelt utbytte på amerikanskje aksjer. Satsen som benyttes, er for tiden 30%. I tillegg er utbyttet skattepliktig i Norge, men da vil betalt amerikansk skatt komme til fradrag (Se RF-1147 "Fradrag norsk skatt for skatt bet i utland person"). Du kan lese mer om dette på Skatteetatens egne vevsider.

12. Valutarisiko

Når man kjøper aksjer notert i amerikanske dollar, påtar man seg en valutarisiko i tillegg til en kursrisiko. Dersom aksjen man har kjøpt stiger i (dollar) verdi, er det likevel ikke sikkert man vil tjene (norske kroner) på et evt. salg siden dollar-kursen i mellomtiden kan ha sunket i verdi relativt til norske kroner. Og omvendt kan man faktisk tjene (norske kroner) på å selge en aksje som har sunket i (dollar) verdi, dersom dollarkursen i mellomtiden har steget i forhold til norske kroner.

13. Vekslingskurs og utsending av sluttsedler

Første virkedag etter handelsdag, veksler Netfonds netto handelsbeløp i USD. Kursen vi oppnår ved veksling, er den valutakurs som benyttes til å lage sluttsedler. I motsetning til bankene, bruker vi samme vekslingskurs for både salg og kjøp. Unntaksvis vil veksling foregå etter handelsdagens slutt. Sluttsedlene kjøres så snart denne vekslingskursen er bestemt.

 

14. Åpningstider

Normal åpningstid for USA-børsene er mellom 15:30 og 22:00, norsk tid. Norske og amerikanske høytidsdager er som regel ikke sammenfallende. USA børsene kan holde åpent mens Oslo Børs er stengt og omvendt.

I 2007 holder USA-børsene stengt følgende datoer:

Sjekk nettsiden til NYSE

15. WAP og amerikanske aksjer

Det er mulig å handle amerikanskje aksjer over WAP. For å legge inn en ordre angir man ticker med børskoden etter. F.eks. "YHOO.O".

16. Omsetningsmåte i USA

Amerikanske aksjer kan omsettes hos en Market Maker (MM) eller andre såkalte "liquidity pools", f.eks. en ECN. Når aksjen omsettes via en MM, vil MM forsøke å omsette aksjen internt. NASD-reglementet gir MM inntil 36 sekunder på å finne en motpart til ordren internt. Slike ordre vil typisk ikke synes "i markedet", og kursen som oppnås kan avvike fra omsetninger som rapporteres omtrent samtidig, fra andre Market Makere. Til gjengjeld er det lav kurtasje på omsetninger gjort hos en MM.

Når man i stedet velger å omsette aksjen viaECN, vil ordren ta korteste vei til beste omsetningsplass for aksjen, på det tidspunktet ordren blir sendt. I de fleste tilfeller gir dette raskest eksekvering og best kurs.

q

Se prislisten for handel i USA.

17. Chapter 11/Chapter 7

Du kan lese om Chapter 11 (beskyttelse fra kreditorer under restrukturering) og chapter 7 (konkursbegjæring) på denne siden:

http://www.sec.gov/investor/pubs/bankrupt.htm

18. Exchange Traded Funds

Har du noen gang ønsket du kunne kjøpe alle aksjene representert i en profilert index som for eksempel Nasdaq-100, Dow Jones Industrial, eller S&P-500, men er blitt stoppet av for høye kurtasjekostnader? Eller har du ønsket å kunne eie en portefølje med bioteknologiaksjer eller internett aksjer, men har vært usikkert på hvordan du skal samle selskaper?

Løsningen er indeks-fond (Exchange Traded Funds ETF). Indeks-fond kan kjøpes og selges som en vanlig aksje gjennom hele børsdagen. De fleste indeks-fond representerer en portefølje av aksjer som er ment å følge en bestemt bransjeindeks, internasjonale indeksfond, eller bredere indeksfond. Indeks-fond kan hjelpe investorer å bygge en portefølje som er lett å administrere.