Handel

topp

Kom i gang

Hvordan handler jeg hos Netfonds?

1. Handelsplattformer

Som kunde hos Netfonds finnes det flere forskjellige måter å handle på. Finn den handelsplattformen som passer deg best!

Handle rett på våre nettsider, under Markedsplasser.
Nettsidene er også tilpasset bruk på mobilen, og fungerer på de aller fleste enheter.

Last ned PrimeTrader - en profesjonell handelsapplikasjon med nærmest uendelige tilpasningsmuligheter.

Last ned PrimeTrader Touch - en fullverdig handelsapplikasjon til mobilen, for rask og enkel tilgang der du er.

2. Priser

Se vår prisliste og les mer om våre kontotyper.

3. Markedsplasser

Finn verdipapiret du ønsker å handle under markedsplasser. Bruk nedtrekksmenyen ( navigering ) til høyre i verktøylinjen øverst på siden, og velg handle. Da kommer du til ordreskjemaet for valgt aksje.

Du kan også trykke deg direkte inn gjennom tallene under bud og tilbud i ordreboken på siden til den enkelte aksje. Tallet du trykker på legges automatisk inn i ordreskjemaet.

4. Ordreskjema

I ordreskjemaet oppgir du hvor mange aksjer du vil kjøpe/selge, om du vil legge en spesifikk limit eller legge en markedsordre, og hvor lenge din ordre skal være gyldig. Når du har gjort det, klikker du på kalkuler kjøp/salgsordren. Du får nå opp en oppsummering av ordren, og må deretter bekreftet kjøpet/salget. Før du gjør dette, er det viktig at du kontrollerer at opplysningene stemmer.

Ønsker du mer avanserte funksjoner, kan du velge avansert ordreskjema. Da kan du legge inn stop-ordre, skjult volum og shortsalg.

5. Limit og markedsordre

For å angi prisen man vil betale for aksjene, finnes det to alternativer: Limit og markedsordre.
En limit-ordre innebærer at man angir den høyeste prisen man er villig til å betale for aksjen. Hvis denne prisen ikke oppnås, skal aksjene ikke kjøpes. Ved markedsordre overlater man til megleren å vurdere markedet. I prinsippet skal da ordren utføres uansett pris. Netfonds anbefaler sine kunder å benytte limit-ordre ved handel i verdipapirer med liten omsetning. Kunden unngår da risikoen for at aksjene kjøpes til en kurs som er høyere enn det man hadde tenkt seg.

6. Stopp-ordre

En stopp-ordre er en ordretype som har til hensikt å forhindre store kurstap. Det er mest vanlig med stopp-ordre ved salg, og dette kalles stop-loss. Det første man må ta stilling til, er hvor stort tap man kan tåle før man må selge. Da kan man fastsette en triggerpris og en limitpris. Triggerpris er den grensen man setter når ordren skal aktiveres og må ikke forveksles med limit. Ordren er ikke aktiv og heller ikke synlig i markedet før den aktuelle aksjen omsettes for en kurs tilsvarende eller lavere enn triggerpris.
En stopp-ordre aktiveres kun ved omsetning merket "AUTO" i børsens system. Når dette skjer, vil ordren aktiveres automatisk og bli en helt vanlig ordre med den limit som er satt. Det vanlige er da at limit er lavere enn triggerpris siden formålet med denne ordretypen er å få solgt aksjene før de taper seg enda mer i verdi. Hvis differansen mellom triggerpris og limit er for liten, kan man risikere at aksjene ikke blir solgt. Triggerpris er det kursnivået som utløser ordren og limit er laveste kurs aksjen kan bli solgt for/høyeste kurs aksjen kan bli kjøpt for.
Det er også mulig å bruke stopp-ordre ved kjøp, hvor hensikten er å hindre tap dersom man er short i et papir. Ordren aktiveres i det øyeblikk siste omsetningskurs er høyere eller lik triggerpris.


Eksempel:

Hvis du ønsker å legge inn en stopp-ordre, må du kontrollere at du ikke har lagt inn andre salgsordre på de samme papirene. Den gamle ordren må da kanselleres først, og kanselleringen må ha blitt akseptert av megler før du kan legge inn en ny ordre. Samlet antall aksjer i dine salgsordre skal m.a.o. ikke overstige antall aksjer i din beholdning.

En annen situasjon våre kunder må være klar over, er muligheten for at et meglerhus kan gjøre en feil i et papir som igjen utløser din stopp-ordre. Det har da skjedd et betydelig kursfall i papiret. Det er ingen automatikk i at slike handler kanselleres og det må derfor oppnås enighet mellom de involverte meglerhusene om at handelen/-ene slettes. I det slike tilfeller oppstår vil stopp-ordre automatisk bli trigget i markedet og mest sannsynlig gjennomført. Dette er en stor svakhet ved denne ordreformen, og det er ingen garanti for at feilen kan bli rettet opp. Vi ber deg være oppmerksom på denne risikoen når du registrerer stopp-ordre. For å forsøke å unngå at dette skjer, vil en stopp-ordre aktiveres kun ved omsetning merket "AUTO" i børsens system. Vårt overvåkningsprogram er avhengig av å ha kontinuerlig tilgang til ferske og korrekte kurser på verdipapirene som overvåkes. I situasjoner hvor vi av ulike utenforliggende årsaker ikke har tilgang til kursfeed, eller kursfeed inneholder feil, er vi derfor tvunget til å si i fra oss ansvaret for stopp-ordre overvåkningen. I slike tilfeller vil vi forsøke å gi beskjed via driftsmeldinger eller på annet vis, om at stopp-ordrene ikke lenger blir tilfredsstillende overvåket.

7. Skjult volum

Skjult volum er en ordrespesifikasjon som kan benyttes ved innleggelse av store ordre. Store volum som er synlige for de andre aktørene i markedet kan drive kursen i papiret fra deg. Ved mindre ordre er skjult volum ikke hensiktsmessig.

Dersom du vil legge inn ordre med skjult volum, trykker du på knappen "avansert ordreskjema" nederst i ordreskjemaet. Du vil da få mulighet til å anngi hvor mange aksjer du vil selge, limit og hvor mange aksjer du ønsker skal holdes skjult for de andre aktørene i markedet.

Ordre med skjult volum kan kun legges inn i børsens åpningstid og kan kun være gyldig én dag. Ordrens totalverdi må være over € 10 000. Det samme avanserte ordreskjemaet gir deg også mulighet til å spesifisere stop-ordre. Stop-ordre kan også ha skjult ordrevolum.

I handelssystemet til Oslo Børs, vil ordren bli lagt inn på vanlig måte med det antall aksjer som skal være synlig. Hvis ordren totalt lyder på kjøp av 50.000 aksjer og 40.000 aksjer skal være skjult, vil først 10.000 aksjer bli lagt inn i ordreboken på limit. Når disse aksjene blir kjøpt, vil nye 10.000 aksjer bli lagt inn på limit. Det er imidlertid viktig å være klar over at hver gang et nytt antall aksjer blir lagt inn i ordreboken, vil systemet behandle dette som en ny ordre med prioritering etter eventuelle andre aktører som har lagt inn ordre på samme limit i mellomtiden.

8. Endre/kansellere en ordre

En ordre kan kanselleres eller endres så lenge den ikke er utført, dette gjelder også delvis utførte ordre. For å endre/kansellere en ordre, gå inn på Min side > Handel > Ordrestatus, og klikk deretter til høyre for den aktuelle ordren (der det i utgangspunktet står 'ingen endring'). Husk å velge hva slags endringer som skal gjøres, og å bekrefte disse ved å klikke på "utfør endringene".

9. Ordreprosessen

Hva skjer etter at ordren er lagt inn på ordreskjemaet?

Ordren sendes direkte fra ordreskjema og til meglerens tradingssystem. Normalt sett går ordren automatisk videre til børsen/markedsplassen, men ved behov kan den gå til megler som manuelt kontrollerer ordren før den routes inn i børsens handelssystem. Når kjøps- og salgsordre overlapper hverandre, vil det bli gjennomført en handel. Denne transaksjonen går tilbake til vårt datasystem hvor automatisk matching skjer mot ordrenummer. Ordrestatus blir oppdatert og en foreløpig e-post blir sendt ut til kunden. Alt dette kan skje i løpet av en brøkdel av et sekund. Hvis det ikke er mulig å utføre ordren med en gang, ligger den i handelssystemet til markedet endres eller ordre med høyere tidsprioritet er utført. Ordrene er her prioritert etter kurs og tid i perioden kontinuerlig omsetning. Et unntak fra denne regelen er mulighet for intern prioritet ved matching av ordre.

Megler er i henhold til Lov om verdipapirbørs forhindret fra å registrere ordre hvor kursen avviker fra den aktuelle markedsverdien.

10. Er shortsalg tillatt?

Shortsalg er salg av finansielle instrumenter som oppdragsgiver på det gitte tidspunkt ikke eier. Les mer om shortsalg her.


Shortsalg er tillatt i henhold til norsk lov på helt spesielle og strenge betingelser:

1. Det må være inngått en låneavtale med noen som eier aksjer i det aktuelle papiret på forhånd.

2. Aksjene må gjennom denne avtalen være tilgjengelige for levering på oppgjørsdag.

3. Megler må være informert om at en slik avtale er inngått og at det skal gjennomføres et shortsalg.

§ 8-7 (Formidling av salg av finansielle instrumenter kunden ikke eier) i verdipapirhandelloven regulerer dette. Denne paragrafen sier følgende:

Verdipapirforetak kan bare formidle salg av finansielle instrumenter kunden ikke eier dersom kunden har tilgang til de finansielle instrumenter og foretaket er sikret rettidig levering på avtaletidspunktet.

11. Kursmanipulering

Hva er kursmanipulering?

Loven om verdipapirhandel §2-6. Forbud mot kursmanipulering:

Ingen må søke uredelig å påvirke kursen på et finansielt instrument som er notert på norsk børs.
Som uredelig påvirkning regnes for eksempel å spre uriktige eller villedende opplysninger, eller inngå fiktive avtaler med det formål å:
1. få noen til å tegne, kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller rettigheter til finansielle instrumenter, eller avstå fra dette,
2. påvirke tegningskurs, eller
3. påvirke bytteforholdet ved sammenslåing eller deling av selskaper.

Et konkret eksempel på kursmanipulering er dersom man legger inn en kjøpsordre og en salgsordre på samme kurs. Formålene kan være forskjellige. Ofte gjøres dette for å skape en høyere kurs.

Netfonds har tatt konsekvensene av dette, og loggfører alle handler over kunder som står på både kjøper og selgersiden i det samme verdipapiret. Ved mistanke om kursmanipulering, rapporteres hendelsen umiddelbart til Kredittilsynet.

Det er verdt å merke seg at det er kunden selv som står ansvarlig i slike tilfeller.

Vi anbefaler de av våre kunder som ikke har lest Lov om verdipapirhandel å tilegne seg denne. Loven kan hentes på www.ose.no.

12. Kundeportefølje

Hvorfor negativ beholdning?

Negative beholdninger i kundeporteføljen vil nå vises uten at du behøver gjøre noe aktivt for å få dem fram. Negative kundeporteføljebeholdninger kan skyldes at aksjene du har solgt ble overført fra en annen megler, eller at de oppstod som et resultat av en emisjon eller aksjer som er kjøpt hos andre meglere og overført til Netfonds.


Påvirkes VPS beholdningen av "kjøp" eller "salg" i kundeporteføljen?

VPS-beholdningen din er upåvirket av hva som til enhver tid måtte vises i kundeporteføljen. "Kjøp" og "Salg" som legges inn i kundeporteføljen av oss eller av kunden er ikke reelle handler som blir utført på børs, men avspeilinger av slike handelstransaksjoner. For å handle aksjer må man gå til handlesiden. Det er kun på denne siden man kan utføre reelle handler.


Trenger jeg oppdatere kundeporteføljen selv?

kundeporteføljen oppdateres automatisk av Netfonds dersom du har utført en reell handel. Denne porteføljen har til hensikt å vise avkastningen på dine investeringer. Men du står fritt til å redigere porteføljen slik du selv ønsker den.


Splitt

Ved splitt/spleis legges det automatisk inn splitt-transaksjoner i de berørte kundeporteføljene. Disse transaksjonene justerer antall og pris på foregående transaksjoner slik at beregning av avkastning blir riktig.


Kundeportefølje og skattehjelp

Netfonds kan lage et utkast til "Oppgave over realisasjon av aksjer mv. 2000" som er vedlegg RF-1061 til skattemeldingen. Utkastet er basert på handelsopplysningene som ligger i kundeporteføljen. Forutsetningen for at vedlegget blir riktig, er at data som er lagt inn i kundeporteføljen stemmer med faktiske handler foretatt hos oss og andre meglere. Siden kundeporteføljen ikke er korrigert for såkalte corporate actions, må disse legges inn manuelt av den enkelte kunde. Holder du porteføljen oppdatert til enhver tid, er dette til stor hjelp når bilag RF1061 til selvangivelsen skal fylles ut.
Les mer under Hjelp > For kunder > Skattehjelp.

13. Telefonordre

Netfonds tilbyr muligheten for å registrere ordre via telefon dersom du ikke har tilgang til datamaskin eller internett på grunn av reise, har problemer med datamaskinen eller lignende. Dette er ment som en unntaksløsning ettersom du ikke kan få oppdatering om utvikling i markedet eller om utførelse via ordrestatus og e-post.

Kurtasje-satsen for dette finner du i prislisten.

14. Beholdningsoversikt og VPS-oversikt

Beholdningsoversikt

Beholdningsoversikten finnes under Min side > Kontooversikt > Beholdning.
Den viser hvilke verdipapirer du har tilgjengelig for salg. Det som er med i beregningen her er hvilke papirer som står på din VPS-konto hos Netfonds, samt handler som er utført i løpet av dagen. Dersom du f. eks. legger inn en ordre på kjøp i et papir, og dette kjøpet gjennomføres, vil det synes i beholdningsoversikten med én gang. Du vil fremdeles kunne se handelen under Min side > Handel > Ordrestatus.

Beholdningsoversikten gir deg en enkel og kortfattet oversikt over hvilke aksjer du har.


VPS-oversikt

VPS-oversikten viser hvilke verdipapirer som er på din VPS-konto hos Netfonds. Netfonds har åpnet for at alle våre kunder kan få tilgang til VPS Investortjeneste.
Les mer om dette her.

15. Interesseliste

Hva er interesselisten?
Interesselisten er et verktøy som lar deg holde oversikt over verdipapirene du følger med på.


Hvordan legger jeg til tickere i min interesseliste?
Gå til verdipapiret du ønsker å legge i interesselisten. Trykk på stjernen i verktøylinjen øverst på siden.
Du kan også legge til og fjerne tickere på denne siden.


Hvor kan jeg se og endre min interesseliste?
Du finner interesselisten under Min side > handel.
Gå direkte til interesselisten ved å trykke på knappen under. Gå direkte til konfigurering av tjenesten her.

Gå til interesselisten

16. Minileksikon

A-og-B-aksjer:
A-aksjene er normalt hovedaksjen i et selskap. Alle A-aksjene er stemmeberettigede. B-aksjene er ikke stemmeberettigede. De fleste selskaper har bare en aksjeklasse.

Aksjekapital:
Den delen av selskapets egenkapital som er skaffet til veie ved utstedelse av aksjer. Antall aksjer i selskapet multiplisert med pålydende verdi. AMS: Aksjesparing med skattefradrag. Gjelder både ved kjøp av enkelt aksjer og aksjefondsandeler.

Avkastning:
Den forrentning du får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursendring.

Betaverdi:
Et uttrykk for hvordan en aksjes kurs svinger i forhold til markedet. Verdier større enn 1 indikerer at aksjens svingninger er større enn markedets, og beta mindre enn 1 indikerer mindre svingninger enn markedets.

Emisjon:
Utvidelse av aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer. En offentlig emisjon gir anledning for alle til å delta ved nytegningen. En rettet emisjon er forbeholdt enkelte investorer. (se også tegningsrett)

Kurtasje:
Meglerprovisjon for kjøp og salg av verdipapirer. Kurtasjen beregnes per gjennomført handel per verdipapir.

Likviditet:
Mål på hvor hyppig en aksje omsettes (omsetningshastighet). En likvid aksje - med høy omsetningshastighet- er normalt lettere å få omsatt enn en illikvid aksje.

Limit:
Grense for det høyeste du er villig til å betale for en aksje eller det laveste du vil selge for. Benyttes ved kjøps- eller salgsordre til megler.

Markedsverdi:
Antall aksjer i selskapet multiplisert med aksjekursen.

Megler:
Mellommann. På børsen og i børsens handlesystem er det megleren som på vegne av kunder kjøper og/eller selger verdipapirer.

Price/Earnings-ratio(P/E):
Angir forholdet mellom en aksjes børskurs og fortjeneste pr. aksje. Forholdstallet kan antyde om en aksje er billig eller dyr.

Shortsalg:
Shortsalg er salg av finansielle instrumenter som oppdragsgiver på det gitte tidspunkt ikke eier. Shortsalg er tillatt i henhold til norsk lov på helt spesielle og strenge betingelser.

Splitt:
En oppdeling slik at en "gammel" aksje gjøres om til flere nye aksjer. Summen av de nye aksjenes pålydende verdi blir lik den "gamle" aksjens pålydende. Selskapets aksjekapital blir derfor den samme. En splitt medfører at en aksjes kroneverdi synker og aksjen blir lettere omsettelig.

Spread:
Differansen mellom kjøper- og selgerkurs.

Tegningsrett:
Fortrinnsrett for en aksjonær til å kjøpe en eller flere nye aksjer ved en emisjon. I tegningsperioden er tegningsretten et verdipapir i seg selv.

Utbytte:
Det beløpet selskapet utbetaler som aksjeeiernes andel av disponibelt overskudd.

Verdipapir:
Fellesbetegnelse for bl.a. aksjer, grunnfondsbevis, fondsandeler, obligasjoner, opsjoner og futures.

Verdipapirkonto:
En aksjeeiers konto i Verdipapirsentralen. Viser status og endringer i aksjebeholdningen.

Verdipapirsentralen (VPS):
Sentralt EDB-register for registrering av eierforhold i aksjeselskaper.

17. Utføring av ordre

1. Innledning

1.1 Et verdipapirforetak skal ha retningslinjer for hvordan foretaket skal oppnå beste mulige resultat når kundeordre utføres. Regler for hvordan kundeordre skal oppnå beste mulige resultat følger av verdipapirhandelloven § 10-12(2) og MiFID II forskriften § 5-12. Denne rutinen har som formål å sikre at Netfonds ved utføring av kundeordre oppfyller de krav til «beste resultat» som følger av verdipapirhandelloven med tilhørende forskrifter.

Disse rutinene kommer kun til anvendelse der kunden ikke har gitt Netfonds spesifikk instruksjon om ordreutførelse. Dersom en kunde gir instruksjon om at ordre skal utføres på en bestem handelsplass skal dette ha forrang for det som angis i disse retningslinjene. En spesifikk instruks fra kunde innebærer således at Netfonds ikke har mulighet til å oppfylle forpliktelser om oppnåelse av beste mulige resultat. Når en kunde legger inn ordre gjennom Netfonds handelsplattform på handelsplasser som Netfonds er medlem av eller der handel tilbys av tredje part skal dette anses som spesifikk instruks og at Netfonds utfører ordre i henhold til kundens anvisning. Retningslinjene kommer derfor ikke til anvendelse.

1.2 Dersom en kundes spesifikke ordreinstruks kun omfatter delvis anvisning av hvordan en ordre skal gjennomføres skal Netfonds følge angitte retningslinjer på øvrige aspekter ved ordren.

1.3 En og samme kundeordre kan håndteres ved at Netfonds anvender flere av de metoder som angis i disse retningslinjene.

2. Momenter ved ordreutførelse

2.1 Netfonds skal ved kundeordre gjennomføre tilstrekkelige tiltak for å oppnå beste mulige resultat for en kunde når Netfonds utfører en ordre.

2.2 Ved vurderingen av om beste mulige resultat oppnås skal det tas hensyn til følgende momenter:

* Pris.
* Kostnader ved ordreutførelse.
* Hvor hurtig ordren kan gjennomført.
* Sannsynlighet for ordreutførelse.
* Størrelsen på ordre.
* Ordrens art.
* Andre forhold som etter Netfonds vurdering er relevante i med hensyn til den aktuelle ordre.

2.3 Normalt skal Netfonds prioritet ved ordre være å oppnå beste mulige resultat med hensyn til pris på instrument og kostander påløpt ved gjennomføring av ordren.

2.4 For det tilfellet at et finansielt instrument er tilgjengelig for handel på mer enn én markedsplass skal Netfonds utføre ordren på den markedsplass der likviditeten for det finansielle instrumentet er best for på den måten å oppnå beste pris for kunden.

2.5 I visse tilfeller kan Netfonds ta større hensyn til andre faktorer. Eksempelvis kan en ordre på grunn av størrelse eller art medføre vesentlig kurspåvirkning eller påvirke sannsynligheten for at ordren blir utført. Andre momenter kan også påvirke Netfonds vurderinger av hvordan en kundeordre skal gjennomføres for å oppnå beste mulige resultat.

3. Metoder for ordreutførelse

3.1 For å oppnå beste mulige resultat skal Netfonds utføre en ordre gjennom å anvende én eller en kombinasjon av følgende metoder ved ordreutførelse:

3.2 Handel direkte på en markedsplass skal skje ved at Netfonds utfører ordren direkte, eller gjennom en tredjepart, dersom Netfonds ikke er medlem av markedsplassen.

3.3 Handel utenfor en markedsplass kan skje gjennom at en kundes ordre matches mot en annen kundes ordre eller at den gjennomføres mot en tredjepart.

4. Utførelse av ordre i finansielt instrument som hovedsakelig handles på markedsplass

4.1 Dette avsnittet behandler utførelse av kundeordre i finansielle instrumenter som hovedsakelig handles på en markedsplass. Metodene som beskrive nedenfor omfatter således ordreutførelse i flertallet av de finansielle instrumenter som er opptatt til handel på en markedsplass, eksempelvis:

* Aksjer
* Standardiserte derivatinstrumenter, og
* Fondsandeler som er opptatt til handel på markedsplass (ETF)

4.2 Når Netfonds utfører en ordre i Finansielle instrument som hovedsakelig handles på en markedsplass skal Netfonds normalt:

* Omgående sende ordren til den markedsplass som etter Netfonds vurdering gir beste mulige resultat i henhold til punkt 3 over, eller
* Utføre ordren mot en annen kundes ordre til en pris som tilsvarer markedspris

4.3 Netfonds kan i visse tilfeller gjennomføre ordren gjennom flere separate transaksjoner dersom Netfonds vurdering er at man på denne måten oppnår beste mulige resultat i henhold til punkt 3 over. Dette kan for eksempel være tilfellet ved store ordre.

5. Markedsplasser som Netfonds hovedsakelig benytter for utførelse av ordre

5.1 Netfonds deltar i handel på følgende markedsplasser:

* Norge: Oslo Børs / OTC (NFMF).
* Sverige: NasdaqOMX Stockholm / Nordic Growth Market (NGM)
* København: NasdaqOMX Copenhagen
* USA: Virtu
* Europa: Cboe European Equities (Tyskland/Nederland/Frankrike/Finland)

5.2 Netfonds skal minst årlig vurdere de markedsplasser som benyttes for utførelse av ordre for å sikre at disse gir best mulig resultat for kunden. En vurdering av markedsplasser med hensyn til mulighet for å oppnå beste mulige resultat skal også gjøres når hendelser som kan påvirke denne vurderingen inntreffer.

5.3 For å gjennomføre transaksjoner i finansielle instrumenter som handles på andre markedsplasser enn de der Netfonds deltar i handelen skal Netfonds formidle handelen til et foretak med direkte tilgang til disse markedsplasser. Netfonds skal kontinuerlig vurdere disse foretakenes egnethet ti å tilby beste mulige resultat for kunden.

6. Utførelse av ordre med fondsandeler som ikke handles på en markedsplass
Netfonds skal utføre handler som ikke handles på en markedsplass ved å formidle ordren til det aktuelle selskapet eller forvalter for utførelse i henhold til fondsbestemmelser eller lignende regelverk.

7. Ordrehåndtering

7.1 Netfonds skal utføre kundeordre effektivt og rettferdig.

7.2 Netfonds skal normalt utføre kundeordre raskt, forutsatt at Netfonds ikke på grunn av omstendigheter beskrevet i 3.5 ovenfor vurderer at andre hensyn en hurtighet ved ordreutførelse er nødvendige å ta i betraktning for å oppnå beste mulige resultat for kunden.

7.3 Netfonds skal utføre sammenlignbare kundeordre i den rekkefølge ordrene ble mottatt, forutsatt at ikke dette umuliggjøres på grunn av ordrens egenskaper eller rådende markedsforhold, eller at kundens interesser av annen grunn tilsier annet.

7.4 Netfonds skal ikke legge sammen en kundes ordre med annen kundes ordre. Netfonds fordeler dermed ikke en utført transaksjon på flere kunder. Dette gjelder likevel ikke ved kjøp eller revekting av aktiv forvaltet portefølje.

8. Dokumentasjon av kundeordre
Netfonds skal dokumentere hvordan en ordre utføres.

9. Uregelmessigheter i markedet eller i handelssystemer
Netfonds kan vurdere det som umulig eller ikke hensiktsmessig å utføre ordre i henhold til disse retningslinjer som følge av uregelmessigheter i markedet, i Netfonds egne systemer eller i tredjeparts systemer, eksempelvis på grunn av avbrudd eller feil i systemer. Netfonds skal da iverksette alle rimelige tiltak for å på annen måte oppnå beste mulige resultat for kunden.

Aksjehandel i Norge

For generell informasjon om handel hos Netfonds, se kom i gang

1. Hvordan skjer en handel på Oslo Børs?

Ordre som blir registrert blir prioritert etter kurs og tidspunkt i perioden kontinuerlig omsetning. Når en kjøpsordre registreres med høyere eller lik limit som beste salgsordre, blir den automatisk matchet mot salgsordrene etter prioritet helt til ordren er fylt eller det ikke er salgsordre igjen på dette nivå. Omsetningskursen blir da lik de eksisterende ordre i systemet.

Det ligger 3 salgsordre i systemet i DnB:


1.000 på kr 30,80

1.000 på kr 30,90

1.000 på 31,00


En kjøpsordre av 2.500 aksjer til kurs 30,90 som limit vil resultere i følgende match:


1.000 aksjer på kurs 30,80

1.000 til 30,90

(2.000 til gjennomsnitt 30,85)


Det vil da stå igjen rest kjøper på 500 aksjer til kurs 30,90 og selger 1.000 aksjer til kurs 31,00.

Det er et unntak fra regelen om prioritet etter tidspunkt for ordreinnleggelse; meglerhusene kan prioritere egne ordre fremfor ordrene fra andre meglerhus. Eksempelvis: en kunde hos Netfonds ligger på beste kurs på selgersiden med 10.000 aksjer, men bak en ordre fra et annet meglerhus (samme kurs) basert på tidspunkt for ordreinnleggelse. En annen kunde hos Netfonds ønsker å kjøpe 20.000 aksjer på beste selgerkurs. Resultatet blir da at denne kjøperen fra Netfonds kjøper 10.000 aksjer av den andre kunden hos Netfonds, og 10.000 aksjer av det andre meglerhusets ordre.

2. Hvordan foregår handelsdagen på Oslo Børs?

Handel på Oslo Børs skjer på alle hverdager mellom kl. 09:00 og 16:25. Handelsdagen er delt opp på følgende måte:

08:15-09:00: Perioden før-børs.
Alle ordre legges inn på børs, ingen automatisk slutning. Fra klokken 08.45 vises innlagte ordre, men kun akkumulert volum for hvert enkelt kursnivå til og med foreløpig likevektskurs.

09:00-09:01: Åpningsauksjon.
Handelsperioden åpnes med en Open Call Auction. Auksjonen foregår ved at ordre med kurs lik eller bedre enn beregnet likevektskurs sluttes. Likevektskurs er den kurs hvor den største nominelle verdien av et instrument kan sluttes.

09:00-16:20: regulær handel.
Etter at det enkelte instrument har åpnet fortsetter handledagen med kontinuerlig omsetning.

16:20-16:25: Sluttauksjon.
Klokken 16:20 stenges all handel av warranter og tegningsretter på Oslo Børs. For aksjer og grunnfondsbevis avsluttes handelsdagen med en sluttauksjon. Det er ikke kontinuerlig omsetning etter klokken 16:20. Frem til 16:25:00 er det ingen slutninger, men ordre kan registreres, endres og slettes. Ordreboken viser akkumulert volum per prisnivå som før åpningsauksjonen. Frem til auksjonen i det enkelte instrument, er det mulig å legge inn, endre og slette ordre. 16:25:00 - 16:25:30 går aksjene til slutning i en tilfeldig rekkefølge. De samme regler som ved åpningsauksjonen gjelder også her, også rekkefølgen på auksjonene.

3. Åpningstider på Oslo Børs

Aksjer:
- førbørsperiode 08.15 - 09.00
- kont. handel 09.00 -16.20
- sluttauksjon 16.20 - 16.25:30
- etterbørsperiode 16.40 - 17.00


Derivater:
- åpningstider som for underliggende instrumenter 09.00 - 16.20

4. Børskoder for meglerforetak

Dette er forkortelser for meglerforetakene som opererer på Oslo Børs. Gå til oversikten over meglere og børskoder ved å trykke på knappen under.

Gå til oversikten

Aksjehandel i Sverige

For generell informasjon om handel hos Netfonds, se kom i gang

1. Nasdaq OMX Nordic - Stockholm

På Stockholmsbørsen skjer aksjehandelen via Nasdaq OMX Nordic. De instrumentene som handles på Nasdaq OMX er aksjer, premieobligasjoner, konvertibler, warrants og rentebærende obligasjoner. Antallet verdipapirer er noe høyere i Sverige enn i Norge. Netfonds er børsmedlem av Nasdaq OMX Nordic og tilbyr handel i aksjer og ETP (Exchange Traded Products - blant annet ETN, warrants, ETF etc).

Alle verdipapirer som omsettes via Nasdaq OMX Nordic har sin egen unike tickerkode. Denne koden består av en sammensetning av bokstaver og/eller tall. For å legge inn en ordre mot Nasdaq OMX Nordic må man legge til punktum og bokstavene ST bak ticker-koden. Dersom man ønsker å gjøre en transaksjon i H&M notert på Stockholmsbørsen, angir man da HM-B.ST i ordrevinduet.

Vi har laget en søkeside for alle aksjer vi tilbyr handel i. Denne kan brukes til å søke etter selskaper notert på alle markeder. Det kan søkes på navn, ticker-kode og selskapsbeskrivelse, dersom en slik finnes.

Gå til søkeside

2. Dagordre

Om du ikke spesifiserer annet, vil din ordre være aktiv ut dagen. Det er også mulig å legge in ordre med lengre gyldighet.

3. Endring av ordre

Man kan endre limit, endre til markeds-ordre og/eller kansellere ordren. Alt gjøres under Min side > Handel > Ordrestatus.

4. Flytting av utenlandske aksjer

Du kan flytte svenske aksjer til/fra Netfonds. Vi tar en avgift per papir for flytting både til og fra. Sjekk vår prisliste for aktuelle priser.

Dersom du skal flytte svenske aksjer til oss kan du be din bank/megler ta kontakt med Netfonds for detaljer rundt flytteprosessen. Oppgi e-postadressen oppgjor@netfonds.no

Merk at Netfonds Bank kun kan ta i mot noterte verdipapirer som kan handles via Netfonds handelsplattform, eller som skal noteres innen kort tid.

5. Handel av samme selskap i forskjellige markeder

Det er ikke mulig å selge aksjer kjøpt i et annet marked. Det er teoretisk mulig å konvertere aksjer mellom markeder, men utføres bare for veldig store poster. Det er kostnads- og tidkrevende ettersom aksjer utenfor hjemland er registrert i et eget underregister som normalt administreres av en lokal bank. Eksempelvis vil det ikke være mulig å kjøpe SAS aksjer i Stockholm for så å selge disse i Oslo, eller omvendt.

6. Kurstjeneste og sanntidskurser

Vi tilbyr sanntidskurser for svenske aksjer. Sanntidskurser på svenske aksjer og warrants finnes også i PrimeTrader dersom man har tegnet et sanntidsabonnement.
Ved å skrive inn ticker i feltet øverst til høyre på sidene våre, kommer ordrebildet for aksjen frem. Du kan også søke på en aksje hvis du ikke husker nøyaktig ticker.

7. Kurtasje

Kurtasjesatser finner du i vår prisliste.
Merk at vi ikke opererer med valutaspread, dvs. forskjellig vekslingskurs på kjøp og salg. Vi tar oss altså ikke ekstra betalt for veksling til og fra SEK. Vi gir kundene den kursen som vi selv oppnår når vi veksler.

8. Ordrestatus

Kunden vil til enhver tid ha oversikt over ordrestatus på våre nettsider under Min side > Handel > Ordrestatus. På denne siden kan limit på aktive ordre endres eller ordren kan kanselleres. Dette gjøres ved å klikke på "endre" til høyre for ordren. I PrimeTrader kan ordren endres under "Order Status".

9. Valutarisiko

Når man kjøper aksjer notert i SEK, påtar man seg en valutarisiko i tillegg til en kursrisiko. Dersom aksjen man har kjøpt stiger i (SEK) verdi, er det likevel ikke sikkert man vil tjene (norske kroner) på et evt. salg siden SEK-kursen i mellomtiden kan ha sunket i verdi relativt til norske kroner. Og omvendt kan man faktisk tjene (norske kroner) på å selge en aksje som har sunket i (SEK) verdi, dersom SEK-kursen i mellomtiden har steget i forhold til norske kroner.

10. Vekslingskurs og utsending av sluttsedler

Vi veksler netto handelsbeløp i SEK på handelsdagen. Kursen vi oppnår ved veksling, er den valutakurs som benyttes til å lage sluttsedler. I motsetning til bankene, bruker vi samme vekslingskurs for både salg og kjøp. Unntaksvis vil veksling foregå etter handelsdagens slutt. Sluttsedlene kjøres så snart denne vekslingskursen er bestemt.

11. Åpningstider

Nasdaq OMX har følgende åpningstider for ordinære handelsdager:

Aksjer09:00 - 17:30
ETN, ETF, warrants09:00 - 17:25
Derivater09:30 - 17:20

12. Åpnings- og stengningsrutiner på Stockholmsbørsen

Handelsdagen innledes og avsluttes med ett spesielt auksjon som kalles morgencall og stengningscall.

Aksjehandel i Europa

For generell informasjon om handel hos Netfonds, se kom i gang

Netfonds tilbyr handel i noen europeiske land gjennom BATS. Vi tilbyr ingen sannidsinformasjon på BATS. Gå til markedsplasser Europa ved å trykke på knappen under.

Markedsplasser Europa

Vi har ikke mulighet til å følge opp og gi informasjon om aksjene du kjøper på BATS Europe. Du må som eier selv være aktiv og oppsøke informasjon om selskapene du eier aksjer i. Dette gjelder spesielt selskapsmeldinger, som angår emisjoner og utdeling av tegningsretter. Vi vil dessuten være avhengig av at våre kunder tar kontakt med oss for å benytte eventuelle tegningsretter.

Aksjehandel i USA

For generell informasjon om handel hos Netfonds, se kom i gang

1. Børser og ticker-koder

Å handle med amerikanske aksjer skiller seg fra handel med norske aksjer på flere punkter. Antallet ulike verdipapirer er svært mye høyere enn her i Norge. Vi kan derfor ikke holde samme oversikt som i det norske markedet. Det er eierne som selv må oppsøke informasjon om selskapene de eier aksjer i. Dette gjelder spesielt selskapsmeldinger, "corporate actions", som angår emisjoner, utbetaling av utbytte og utdeling av tegningsretter. Vi vil dessuten være avhengig av at våre kunder tar kontakt med oss for å benytte eventuelle tegningsretter.


Vi tilbyr aksjehandel på disse børsene:

American Stock Exchange (AMEX)
Amex har børskoden "A". Det er et mindre marked enn NYSE og NASDAQ, og det stilles ikke like store noteringskrav til selskapene som på NYSE. I skrivende stund tilbyr vi handel i mer enn 600 ulike aksjer notert på Amex.

New York Stock Exchange (NYSE)
NYSE har børskoden "N". Her er de fleste store selskapene notert, de såkalte "bluechip". Det er nå mulig å handle i overkant av 2500 ulike aksjer på NYSE.

NASDAQ Stock Market (NASDAQ)
NASDAQ har børskoden "O" (bokstaven foran P i alfabetet). Dette er markedet for mange nykommere og teknologiselskap. I øyeblikket er det mulig å handle mer enn 3600 ulike aksjer på NASDAQ. Symbol- eller ticker-koden for verdipapirene som er notert på disse markedene er unike markedene i mellom, men for å klargjøre hvilken børs man ønsker å handle på, er det vanlig å henge på et punktum og en børskode bak selve ticker-koden. Dersom man f.eks. ønsker å handle i Coca Cola(KO), notert på NYSE(N), angir man derfor "KO.N"

Vi har laget en søkeside for alle aksjene. Denne kan brukes til å søke etter selskaper notert på alle markedene. Det kan søkes på navn, ticker-kode og selskapsbeskrivelse, dersom en slik finnes.

2. Dagordre

Kun dagordre tilbys, dvs. alle aktive ordre utløper når markedene stenger samme dag som ordrene ble lagt inn. Hovedgrunnen til dette er problematikken rundt splitt og spleis. Med ca. 7000 aksjer er det ikke mulig for oss til enhver tid å ha oversikten over hvilke selskaper som splittes/spleises på en gitt dato.

3. Endring av innlagte ordre

Det er mulig å kansellere og endre aktive ordre. Dette gjøres ved å gå inn på Ordrestatus og deretter trykke 'endre' til høyre for den aktuelle ordren.

4. Flytting av utenlandske aksjer

Du kan flytte amerikanske aksjer til/fra Netfonds. Flytteskjema finner du under Min side > Verktøy > Avtaler/fullmakter. Vi tar en avgift per papir for flytting både til og fra. Sjekk vår prisliste for aktuelle priser.

5. Handel av samme selskap i forskjellige markeder

Det er teoretisk mulig å konvertere aksjer mellom markeder, men utføres bare for veldig store poster. Det er kostnads- og tidkrevende ettersom aksjer utenfor hjemland er registrert i et eget underregister som normalt administreres av en lokal bank. Netfonds tilbyr ikke konvertering. Eksempelvis vil det ikke være mulig å kjøpe Norsk Hydro aksjer i New York for så å selge disse på Oslo Børs, eller omvendt.

6. Kurstjeneste

Netfonds tilbyr kursinformasjon for alle aksjer på NYSE, AMEX og Nasdaq. Kursinformasjonen er standard gratis minst 15 minutter forsinket. Eventuelt kan man bestille sanntid på våre nettsider. Ved å skrive inn ticker i feltet til høyre på sidene våre, kommer ordrebildet for aksjen frem. Du kan også søke på en aksje hvis du ikke husker nøyaktig ticker. Pris på abonnementet finnes i prislisten.

7. Shortsalg

Det er ikke mulig med shortsalg via Netfonds i USA.

8. Kurtasje og veksling til NOK

Sjekk vår prisliste. Merk at vi ikke opererer med valutaspread, dvs. forskjellig vekslingskurs på kjøp og salg. Vi tar oss altså ikke ekstra betalt for veksling til og fra USD. Vi gir kundene den kursen som vi selv oppnår når vi veksler.

9. Utbytteskatt (Withholding Tax)

Man må betale amerikansk skatt av eventuelt utbytte på amerikanskje aksjer. Satsen som benyttes, er for tiden 30%. I tillegg er utbyttet skattepliktig i Norge, men da vil betalt amerikansk skatt komme til fradrag (Se RF-1147 "Fradrag norsk skatt for skatt bet i utland person"). Du kan lese mer om dette på nettsidene til Skatteetaten.

10. Valutarisiko

Når man kjøper aksjer notert i amerikanske dollar, påtar man seg en valutarisiko i tillegg til en kursrisiko. Dersom aksjen man har kjøpt stiger i (dollar) verdi, er det likevel ikke sikkert man vil tjene (norske kroner) på et evt. salg siden dollar-kursen i mellomtiden kan ha sunket i verdi relativt til norske kroner. Og omvendt kan man faktisk tjene (norske kroner) på å selge en aksje som har sunket i (dollar) verdi, dersom dollarkursen i mellomtiden har steget i forhold til norske kroner.

11. Vekslingskurs og utsending av sluttsedler

Første virkedag etter handelsdag, veksler Netfonds netto handelsbeløp i USD. Kursen vi oppnår ved veksling, er den valutakurs som benyttes til å lage sluttsedler. I motsetning til bankene, bruker vi samme vekslingskurs for både salg og kjøp. Unntaksvis vil veksling foregå etter handelsdagens slutt. Sluttsedlene kjøres så snart denne vekslingskursen er bestemt.

12. Åpningstider

Normal åpningstid for USA-børsene er mellom 15:30 og 22:00, norsk tid. Norske og amerikanske høytidsdager er som regel ikke sammenfallende. USA børsene kan holde åpent mens Oslo Børs er stengt og omvendt. Sjekk nettsiden til NYSE

13. Chapter 11/Chapter 7

Du kan lese om Chapter 11 (beskyttelse fra kreditorer under restrukturering) og chapter 7 (konkursbegjæring) på denne siden.

14. Exchange Traded Funds

Har du noen gang ønsket du kunne kjøpe alle aksjene representert i en profilert index som for eksempel Nasdaq-100, Dow Jones Industrial, eller S&P-500, men er blitt stoppet av for høye kurtasjekostnader? Eller har du ønsket å kunne eie en portefølje med bioteknologiaksjer eller internett aksjer, men har vært usikkert på hvordan du skal samle selskaper? Løsningen er indeks-fond (Exchange Traded Funds ETF). Indeks-fond kan kjøpes og selges som en vanlig aksje gjennom hele børsdagen. De fleste indeks-fond representerer en portefølje av aksjer som er ment å følge en bestemt bransjeindeks, internasjonale indeksfond, eller bredere indeksfond. Indeks-fond kan hjelpe investorer å bygge en portefølje som er lett å administrere.

Opsjonshandel

1. Registrering av ordre

Ordre kan legges inn fra kursoversiktsiden eller ved at man oppgir ticker etterfulgt av .OMFE. For handel i norske derivater er tickerkoden eksempelvis slik; NHY8H50.OMFE.

Prøv også vår søkeside.

Netfonds Bank tilbyr p.t. ikke våre kunder å utstede opsjoner eller å handle futures/forwards. Man kan kun kjøpe og selge innehatte opsjoner.

2. Børser og tickerkoder

Man kan handle standardiserte opsjoner notert på Oslo Børs. Tickerkoden for opsjoner er bygd opp på følgende måte:

ABC8A44, hvor ABC er underliggende aksje, 8 er innløsningsåret (2018), A er en kjøpsopsjon med innløsning i januar og 44 er innløsningskursen.


Eksempel:

TEL8H177-50 er en kjøpsopsjon med innløsning i august 2018 til innløsningskurs 177.50 kroner.

Bokstavkoder for kjøps-/ salgsopsjoner, futures og forwards

Kjøpsopsjoner/Futures
Jan A Jul G
Feb B Aug H
Mar C Sep I
Apr D Okt J
Mai E Nov K
Jun F Des L
Salgsopsjoner/Forwards
Jan M Jul S
Feb N Aug T
Mar O Sep U
Apr P Okt V
Mai Q Nov W
Jun R Des X

4. Kursinformasjon

Kursinformasjon for norske opsjoner finnes både forsinket og i sanntid på våre nettsider. Gå til oversikten ved å trykke på knappen under.

Opsjoner Norge

Kursinformasjon for norske opsjoner finnes også i PrimeTrader.

5. Kurtasje

Investor må i tillegg til opsjonspremien betale avgifter ved hver transaksjon.

Avgiftene belastes med opsjonspremien og ved innløsning.
Avgiftene fordeles så mellom Oslo Børs og Oslo Clearing.
Avgiftene til Oslo Børs og Oslo Clearing fremgår av nettsiden til Oslo Clearing.

Netfonds Bank belaster sine kunder med kurtasje (se prisliste), i tillegg til avgiftene til Oslo Børs og Oslo Clearing.

6. Risiko

Det potensielle tapet er begrenset til investeringen, dvs opsjonspremien.

7. Om opsjoner

En opsjon er en rett, men ikke en plikt til å kjøpe eller selge noe til en fastsatt pris innen eller på et bestemt tidspunkt. Man kan både kjøpe og utstede opsjoner. Den som kjøper en kjøpsopsjon vil betale en premie for en rettighet, mer er ikke forpliktet, til å kjøpe en underliggende aksje til en på forhånd bestemt innløsningskurs. Innehaver av en salgsopsjon vil betale en premie for en rettighet, men er ikke forpliktet, til å selge aksjen til en på forhånd bestemt kurs. Innehatte opsjoner innebærer minimal risiko for kjøperen. Utsteder av en opsjon påtar seg en forpliktelse, og får betalt for det. Utstederen av en kjøpsopsjon er forpliktet til å selge aksjene til innløsningskursen, hvis kjøperen av opsjonen ønsker å kjøpe. Utstederen av en salgsopsjon forplikter seg til å kjøpe aksjene hvis kjøperen av salgsopsjonene ønsker å selge aksjene til innløsningskursen. Tapet som kan oppstå for utsteder er i teorien ubegrenset. På grunn av denne risikoen, er en utsteder nødt til å stille sikkerhet for sine forpliktelser slik at avtalen er sikret oppfyllelse.


Matrisen viser de fire grunnposisjonene i form av rettigheter og forpliktelser.

Kjøpsopsjon Salgsopsjon
Innehaver Rettighet til å kjøpe aksjen til innløsningskurs.
Betaler premie
Rettighet til å selge aksjene til innløsningskurs.
Betaler premie
Utsteder Forpliktelse til å selge aksjene til innløsningskurs
Mottar premie
Forpliktelse til å kjøpe aksjene til innløsningskurs
Mottar premie

Handel av opsjoner foregår ved kjøp av et antall kontrakter. En kontrakt tilsvarer normalt 100 underliggende aksjer, eventuelt 100 enheter av indeksen. Eksempelvis et kjøp av 10 kontrakter til kurs 2,25 tilsvarer normalt et handelsbeløp på 2250 kroner. Antall underliggende kan imidlertid blir endret i forbindelse med corporate actions.

8. Bortfallsdag

En standardisert opsjon har en løpetid på 6 måneder. Bortfallsdagen er den tredje fredagen i bortfallsmåneden. Hver tredje måned noteres det nye opsjoner slik at det hele tiden er to forskjellige opsjonsserier i den enkelte underliggende aksjen.

På slutten av bortfallsdag blir det beregnet en såkalt fixingverdi på indeksopsjoner (OBX). Dette er en volumveid kurs i OBX gjennom denne siste dagen. Hvis kjøpsopsjonens strike er lavere enn fixingverdien, eller salgsopsjonens strike er høyere enn fixingverdien, er opsjonen in-the-money og vil bli ininnløst automatisk. I motsatt fall vil opsjonen falle. Man kan også reservere seg mot automatisk innløsning, men det må vi få beskjed om på forhånd. Hvis en kjøpsopsjon går til innløsning, må man passe på å ha dekning for kjøp av aksjene. Betalingsoppdrag må registreres på bortfallsdag. Hvis man derimot ikke har dekning for kjøp av de underliggende aksjene, må man passe på å stenge posisjonen ved å selge kjøpsopsjonene før utløp av bortfallsdag.

Når det gjelder salgsopsjoner, må man passe på at man har aksjer å selge hvis opsjonen går til innløsning. Siste frist for å kjøpe de underliggende aksjene er bortfallsdag.

9. Åpningstider

Se åpningstider på Oslo Børs.

10. Relaterte lenker

www.oslobors.no/ob/opsjonsskolen
www.osloclearing.no

Shorting

Det er mulig å shorte aksjer hos Netfonds. Les om shorting her.

Se listen over aksjer som kan shortes

Vanlige spørsmål:

Kommer snart!

Belåning

Les om finansiering her.

Vanlige spørsmål:

Kommer snart!

Fondshandel

Vanlige spørsmål:

1. Priser

Koster det noe mer å kjøpe fond via Netfonds enn å kjøpe direkte via fondsforvalter?
Nei, prisen er den samme.


Hva koster det å handle et fond?
Det varierer fra fond til fond. Du kan lese om kostnadene i prospektet til fondet. Dette prospektet er tilgjengelig for alle fond som kan handles via Netfonds.

Les mer om fondshandel

Warrants

1. Hva er en warrant?

Warranter utstedes av banker på ulike børsnoterte aksjer eller indekser. De har visse likheter med opsjoner, men noteres som et verdipapir på børs. Warranter har typisk en lenger løpetid enn opsjoner, og oppgjøret skjer i form av en kontant sluttavregning på bortfallsdagen.

På det norske markedet utsteder Handelsbanken warranter på både aksjer og indekser. Det utstedes både kjøps- og salgswarranter. Når man kjøper en kjøpswarrant, blir man ikke eier av aksjen. Man kjøper retten etter en viss dato, bortfallsdag eller forfallsdag, til å innløse warranten til en forhåndsbestemt kurs for den underliggende aksjen (innløsningsprisen).

Kjøpswarrant
Kjøpswarrantens reelle verdi avhenger at den underliggende aksjen når en bestemt kurs på warrantens bortfallsdag. Dersom den forhåndsbestemte aksjekursen ikke nås, blir warranten verdiløs.

Salgswarrant
Salgswarrantens reelle verdi avhenger av at den underliggende aksjen ikke når en viss kurs på warrantens forfallsdag. Dersom den forhåndsbestemte aksjekursen nås, blir warranten verdiløs.

Den som kjøper en kjøpswarrant spekulerer i en verdiøkning i den underliggende aksjen, mens den som kjøper en salgswarrant spekulerer i et verdifall i den underliggende aksjen.

Gearing
Warranten gir en gearing, dvs. en høyere avkastning enn den underliggende aksjen med samme kapitalinvestering. Med gearingeffekten øker også risikoen for et større kurstap: Gearingeffekten virker i motsatt retning dersom den underliggende aksjen faller i verdi.

Gearingeffekten i warranten er avhengig av hvor raskt den forventede sluttverdien på den underliggende aksjen oppnås eller eventuelt overskrides. Med gearingeffekten kan warranten gi en større avkastning på plassert kapital enn den underliggende aksjen gir mulighet til.

Løpetid
Siden warranten baseres på at den underliggende aksjen når en viss kurs på en forhåndsbestemt bortfallsdag, har warranten også en begrenset levetid - warrantens løpetid.

2. Hvordan handles en warrant?

I Norge er warranter VPS-registrert, noe som betyr at det ikke blir utstedt noen fysiske verdipapirer. Men i likhet med aksjer, kan de kjøpes og selges på Oslo Børs. Kurtasjen for handel av warrants er lik med kurtasjen for aksjehandel. Se prisliste

Handelsbanken er markedsgarantist eller "market maker", som garanterer at det alltid finnes kjøps- og salgskurser i de warranter som Handelsbanken utsteder. Bankens garanti er av meget stor betydning, da den som kjøper en warrant formelt sett tar en kredittrisiko på utstederen. Risikoen består i utstederens evne til å innfri sine forpliktelser når warranten skal innløses.

3. Ticker

Børsnoterte warranter har en unik ticker.


Underliggende aksje: angis med bankens aktuelle forkortelse.
Eksempel:

NHY for Norsk Hydro.

Bortfallsdag: Angis som år og måned.

Året betegnes med det siste sifferet i årstallet. Eksempel:

19 for 2019.

Bortfallsmåneden anngis med bokstavsbetegnelser som er ulike for kjøps- og salgswarranter:

Kjøpswarrantene angis med A (januar) til L (desember).
Salgswarrentene med M (januar) til X (desember).

Innløsningsprisen: angis i aktuell valuta, f.eks, NOK, SEK eller EUR.

Utstederen: viser med to bokstaver hvem som er utstederen av warranten.

Eksempel:

NHYW18L55HA er en kjøpswarrant med Norsk Hydro som underliggende aksje. Den forfaller i desember 2018 og har en innløsningspris på NOK 55. Handelsbanken (HA) er utsteder.

4. Kursinformasjon

Kursinformasjon for norske warranter finnes både forsinket og i sanntid på våre nettsider. Se oversikten her.

For svenske warrants finnes kursinformasjonen her.

5. Beregning av sluttverdi

Når warrantens løpetid har nådd bortfallsdagen, beregnes warrantens innløsningsverdi. For å beregne den endelige verdien på Handelsbankens warranter, anvendes den gjennomsnittlige sluttkurs for den underliggende aksjen de ti siste dagene som warranten handles. Hensikten er å gjøre warranten mindre følsom for uventede kursendringer i aksjen de siste dagene. Dette gir bedre beskyttelse for den som plasserer langsiktig. Bortfallsdagen, når warranten kan innløses, ligger ofte midt i bortfallsmåneden.

Er warrantens innløsningspris oppnådd eller til og med overgått på bortfallsdagen, oppstår en realverdi i kjøpswarranten som er differansen mellom aksjens sluttverdi og den underliggende warrantens innløsningspris. Dersom warranten kjøpes til en pris som er lavere enn realverdien oppstår det en gevinst. Dersom den underliggende aksjen derimot ikke når warrantens innløsningspris taper warrantinnehaveren retten til å innløse warranten, som da er blitt verdiløs. Tapet er det samme som den prisen innehaveren har betalt for warranten.

Kjøpswarranter gir mulighet til å spekulere i en kursoppgang, mens salgswarranter gir mulighet til å spekulere i et kursfall. Følgende eksempel illustrerer utfallet av gevinst og tap når warranten forfaller.

Sluttverdi for kjøpswarranter

Beregningen av eventuell gevinst gjøres i to trinn. Først beregnes realverdien ved hjelp av følgende formel:

( warrantens innløsningspris - aksjens sluttkurs ) / antal warranter per. aksje.

Fra resultat trekkes beløpet som ble betalt for warranten slik at gevinsten skal synes. For å forenkle beregningseksempelet nedenfor går vi ut fra at 1 aksje tilsvarer 1 warrant, selv om det er vanligere med flere warranter pr. aksje. Vi tar heller ikke hensyn til kurtasje i beregningene.

1) Vi antar at

- Aktiekursens slutkurs är er 55 kr
- Warrantens innløsningspris er 50 kroner
- 1 warrant pr. aksje
- Warranten ble kjøpt et år tidligere for 10 kroner


Resultatet blir et tap på 5 kroner:
(55 kr - 50 kr) / 1 warrant = 5 kr - 10 kr = 5 kr

2) Vi antar at

- Aksjens sluttkurs er 85 kroner
- Warrantens innløsningspris er 50 kroner
- 1 warrant pr. aksje
- Warranten ble kjøpt et år tidligere for 10 kroner


Resultatet blir en gevinst på 25 kr:
(85 kr - 50 kr) / 1 warrant = 35 kr - 10 kr = 25 kr

3) Vi antar at

- Aksjens sluttkurs er 50 kr
- Warrantens innløsningspris er 50 kr
- 1 warrant pr. aksje
- Warranten ble kjøpt et år tidligere for 10 kr


Resultatet blir et tap med 10 kr:
(50 kr - 50 kr) / 1 warrant = 0 kr - 10 kr = - 10 kr


Eksempelet viser at aksjens sluttkurs må overstige innløsningsprisen slik at erstatning skal betales.

Sluttverdien for salgswarranter

Det motsatte gjelder for beregning av resultatet på en salgswarrant på bortfallsdagen:

(warrantens innløsningspris - aksjens sluttkurs ) /antall warranter pr. aksje

Fra resultatet trekkes beløpet som ble betalt for warranten slik at gevinsten skal synes.

1) Vi antar at

- Aksjens sluttkurs er 20 kroner
- Warrantens innløsningspris er 50 kroner
- 1 warrant pr. aksje
- Warranten ble kjøpt et år tidligere for 10 kroner


Resultatet blir en gevinst på 20 kroner:
(50 kr - 20 kr)/1 warrant = 30 kr - 10 kr = 20 kr

2) Vi antar at

- Aksjens sluttkurs er 40 kroner
- Warrantens innløsningspris er 50 kroner
- 1 warrant pr. aksje
- Warranten ble kjøpt et år tidligere for 10 kroner


Resultatet blir en uteblitt gevinst:
(50 kr - 40 kr)/ 1 warrant = 10 kr - 10 kr = 0 kr

3) Vi antar at

- Aksjens sluttkurs er 60 kr
- Warrantens innløsningspris er 50 kr
- 1 warrant pr. aksje
- Warranten ble kjøpt et år tidligere for 10 kr


Resultatet blir et tap på 10 kr:
(50 kr - 60 kr)/1 warrant = - 10 kr, som er negativt.

Da warranten ikke kan innløses til en negativ verdi, motsvares tapet av beløpet som ble betalt for warranten, dvs. 10 kr.

6. Hva påvirker warrantens pris?

Warrantens pris avhenger av to faktorer:

Forutsetningene for gevinst når warranten skal innløses (realverdien)
mulighetene til gevinst i løpet av warrantens løpetid (tidsverdien)

Realverdien er den virkelige realiserbare verdien i warranten, og regnes ut som følger:

realverdien = (aksjekurs - innløsningspris ) / warranter pr. aksje

For en salgswarrant regnes realverdien på motsatt vis etter følgende:

realverdien = (innløsningspris - aksjepris ) / warranter pr. aksje

Tidsverdien er en premie som varierer i løpet av warrantens løpetid, og regnes ut som warrantens kurs minus realverdi.

Realverdien er den virkelige verdien warranten har i forhold til aksjekursen, dvs, den positive verdien som gjenstår etter at innløsningsprisen trekkes fra aksjekursen (kjøpswarrant). Dersom resultatet blir 0 (se ovenfor), har ikke warranten realverdi. Avhengig av den underliggende aksjens utvikling, kan handelen med warranter gi både gevinst og tap i løpet av hele løpetiden.

Tidsverdien er en slags premie som gjør at warranter skiller seg fra aksjer. Tidsverdien representerer den verdien som investoren er villig til å betale, dels for den gearingeffekten som ligger i warranten sammenlignet med den underliggende aksjen, dels for det begrensede tapet. Begrepet tidsverdien er litt misvisende da det ikke er bare tiden frem til bortfallsdagen som inngår i tidsverdien. Tidsverdien påvirkes også av aksjens forventede fremtidige kursbevegelser, volatilitet. Når warranten forfaller, finnes det ingen tidsverdi igjen i warranten.

I praksis har realverdi og tidsverdi liten betydning i løpet av tiden warranten handles på markedet. Warrantens kjøps / salgskurs forandres etter matematiske regler ved hver forandring i den underliggende aksjens kurs. Men beregningen av warrantkursen er samtidig avhengig av flere faktorer som reflekterer risiko og muligheter i warranten. Disse er:

Warrantens vilkår:

- Innløsningsprisen
- Løpetiden
- Antall warranter pr. aksje
- Fastsettelsesperioden for warrantens sluttkurs

Den underliggende aksjens vilkår:

- Aksjens aktuelle kurs
- Størrelsen på aksjens kursbevegelser, volatiliteten
- Aksjeutbytte

Markedsvilkår:

- Rådende markedsrente

La oss nå forklare hvordan hver og en av disse faktorene påvirker prisen på en warrant. Merk at her antar vi bare at én faktor forandres, mens i virkeligheten kan alle disse faktorer forandres samtidig.

1) Innløsningsprisen

Innløsningsprisen er forhåndsbestemt når warranten utstedes.
En høyere innløsningspris betyr en lavere pris på en kjøpswarrant og en høyere pris på en salgswarrant.
En høyere innløsningspris for en kjøpswarrant betyr at muligheten for at warranten skal ha en realverdi på bortfallsdagen er lavere, mens muligheten for en realverdi i salgswarranten er høyere.
Normalt endrer ikke innløsningsprisen seg, men det kan skje forandringer dersom det skjer en splitt i den underliggende aksjen - altså at én aksje deles opp i flere uten at aksjekapitalen forandres.
Warrantens verdi forandres derimot ikke gjennom en splitt, da antall warranter pr. aksje justeres.

2) Løpetiden

Løpetiden fastsettes i warrantens prospekt. Jo lengere løpetid, jo høyere blir verdien i både kjøps- og salgswarranter, da sannsynligheten for at warranten kommer til å ha en realverdi øker.


3) Antall aksjer pr. warrant

Jo flere warranter det kreves for å få avkastningen i en aksje, jo lavere blir warrantprisen. Warrantens gearingeffekt påvirkes ikke.


4) Fastsettelsesperiode

Warrantens sluttkurs kan enten være den samme som warrantens pris på bortfallsdagen, eller som en gjennomsnittlig pris i løpet av et antall dager før bortfallsdagen.
En lengre fastsettelsesperiode før sluttkursen gir lavere pris på både kjøps- og salgswarranter, da risikoen reduseres og dermed også gearingen.
For Handelsbankens warranter er fastsettelsesperioden 10 handelsdager.


5) Aksjekurs

Når kursen til den underliggende aksjen stiger, øker sannsynligheten for at warranten kommer til å ha en høyere realverdi.
På den andre side, stiger prisen på salgswarranten når aksjekursen faller.
Vær oppmerksom på at denne effekten kan nøytraliseres av bevegelser i andre faktorer.


6) Volatilitet

Volatilitet er et uttrykk for kursbevegelser (svingninger). Etter warrantens vilkår og aksjens relle kursutvikling er det gjerne votaliteten som påvirker prisen mest.
Det finnes flere typer volatilitet. De vanligste er historisk, implisitt og forventet volatilitet.

Historisk volatilitet beskriver hvor mye en aksje har beveget seg i løpet av en viss periode bakover i tid.
Implisitt volatilitet beskriver hvor mye en warrant koster i volatilitetstermer.
Forventet volatilitet beskriver hvor mye den underliggende aksjen forventes å svinge i løpet av warrantens gjenværende løpetid.

Det er altså bare forventet volatilitet som påvirker warrantprisen. Når prognosen for at kursbevegelsene i den underliggende aksjen øker, dvs. volatiliteten øker, stiger prisen på både kjøps- og salgswarranter. Grunnen til dette er at begge warrantene har en økt sannsynlighet for en større realverdi på bortfallsdagen. Det motsatt gjelder dersom volatiliteten forventes å minke.


7) Utbytte

Når utbytte i den underliggende aksjen øker, faller prisen på en kjøpswarrant, mens prisen på en salgswarrant øker. Når aksjen har et høyt utbytte, blir det mer attraktivt å eie aksjen direkte. Innehavere av en warrant får ikke utbytte fra den underliggende aksje. Ved ekstremt stort utbytte justeres warrantens vilkår.


8) Rente

På grunn av kostnader ved for eksempel å finansiere en lang aksjeposisjon, stiger prisen på en kjøpswarrant når markedsrenten stiger. Prisen på en salgswarrant faller.

7. Kursnotering

Under normale markedsforhold, tar Handelsbanken på seg å stille priser for opp til 10 000 warranter hvor det største skillet mellom kjøps- og salgskurs (spread) er som følger:

Pris på warrant (NOK) Maksimal spread
Opp t.o.m. NOK 5 0,3
>5-10 0,45
>10-25 0,90
>25 4,5%

8. Definisjoner

Antall underliggende aksjer per warrant: Forteller hvor mange aksjer man har rett til å tegne på bortfallsdag.

Underlying factor: Forteller hvor mange warranter man trenger for å har rett til å tegne 1 ny aksje på bortfallsdag.

Fastsettelsesperiode for avregningskurs: En periode på ti børsdager, med start ti dager før bortfallsdagen.

Innløsningskurs: Beløp i en gitt valuta per underliggende aksje.

Innløsningskursdifferanse: Det største beløpet av: 1) Avregningskurs - innløsningskurs, og 2) null

Realverdi: Beløp som tilsvarer antall underligende aksjer per warrant multiplisert med innløsningskursdifferansen.

Innløsning: Det skjer en automatisk innløsning på bortfallsdagen med kontant sluttavregning basert på den fastsatte avregningskursen.

Avregningskursen: Gjennomsnittet av de underliggende aksjenes verdi i NOK, basert på offisiell sluttkurs på aksjebørsen hver børsdag i fastsettelsesperioden fo avregningskurs.

Premie: En premie betales for kjøpet av warranten. Premiens størrelse bestemmes av de til enhver tid gjeldende markedsvilkår.

9. Åpningstider

Se åpningstider på Oslo Børs.

På OM i Sverige er åpningstidene 09:30 - 17:20.

10.Relaterte lenker

Handelsbanken Capital Markets