Bliv kunde

topp

Hvordan bli kunde

1. Hvordan blir jeg/vi kunde hos Netfonds Bank?

Det er enkelt å bli kunde hos Netfonds!
Trykk på knappen under, fyll ut skjemaet og signer til slutt med BankID.
Alternativt kan skjemaet skrives ut og sendes i posten.

Bli kunde nå

2. Jeg har VPS-konto hos et annet verdipapirforetak, hva gjør jeg?

Ønsker du å selge aksjer som befinner seg på en annen konto enn den hvor Netfonds Bank er kontofører, må du melde flytting av aksjebeholdningen. En flytting innebærer at hele eller deler av beholdningen av aksjer og grunnfondsbevis overføres til den nye kontoen hos Netfonds Bank. Verdipapirer som kjøpes gjennom Netfonds Bank registreres på VPS-konto hvor Netfonds Bank er kontofører. Fullmakter for flytting finner du her. Flytteskjemaet fylles ut og signeres med Bank ID, eller scannes og sendes på e-post til oppgjor@netfonds.no.

OBS! Dersom du sender flytteskjemaet på e-post, må det sendes fra samme e-postadresse som er registert på din konto. Du må selv forhøre deg med din gamle kontofører om registrering av flytting medfører et gebyr. Flytting av aksjer fra Netfonds medfører gebyr i henhold til prislisten.

3. Kan jeg handle aksjer gjennom Netfonds Bank selv om jeg er bosatt i utlandet?

Netfonds Bank tilbyr sine tjenester til personer og foretak med bankkonto i en norsk bank. Ved registrering må nåværende bostedsadresse oppgis. Det samme gjelder for utenlandske statsborgere. For Svenske eller Danske kunder se henholdsvis www.netfonds.se eller www.netfonds.dk.

4. Vi er en vennegjeng som ønsker å spare i aksjer, hva gjør vi?

En aksjespareklubb er en gruppe privatpersoner som går sammen om å forvalte medlemmenes sparekapital ved å investere i aksjemarkedet. Klubbens medlemmer opptrer utad som én investor, både overfor megler og som aksjeeier i selskapet. For å registrere seg som aksjespareklubb må man registrere seg med organisasjonsnummer.

5. Hvor mye koster det å handle aksjer gjennom Netfonds Bank?

Sjekk vår prisliste for gjeldende satser.

6. Tilbyr Netfonds Bank rådgivning?

Netfonds Bank tilbyr pt. ingen generell rådgivningstjenester til sine kunder, men du kan abonnere på analyser som kunde. Abonnementer styrer du herfra. For priser se prislisten.

7. Hvordan overfører jeg penger til kontantkontoen?

Kunder hos Netfonds Bank må velge én personlig bankkonto (f.eks. din lønnskonto) som benyttes til inn- og utbetalinger fra konto hos Netfonds Bank, samt utbetaling av utbytte. All overførsel til og fra kontantkontoen hos Netfonds gjør du fra betalingsoppdrag-siden (Annen nettbank er derfor ikke nødvendig).

Oppgjørsformer og kontotyper

Om kontoforhold hos Netfonds

Et kontoforhold hos Netfonds består av:

Verdipapirdepot:

Norske aksjer registreres i Verdipapirsentralen VPS. Svenske aksjer forvalterregistreres hos SE Banken i Stockholm og amerikanske aksjer forvalterregistreres hos Merril Lynch i New York.

Kontante midler:

Penger på Kontantkonto er regnet som bankinnskudd og sikret opp til NOK 2 millioner pr kunde gjennom Bankenes Sikringsfond. For kontoforholdet hos Netfonds gjelder en særskilt avtale: Allmenne vilkår for Depotkontoavtale

Oppgjørsformer og kontotyper hos Netfonds

Få oversikt over våre kontotyper:

Sammenlikne kontotyper

Oppgjørsformer

Netfonds Pluss

Kontant oppgjør fra klientkonto

Passer for deg som ikke ønsker å handle på kreditt. Kontantbeløp må overføres til din klientkonto før kjøpsordre kan gis. Ved kjøp av aksjer trekkes kjøpesummen direkte fra klientkontoen. Ved salg av aksjer overføres salgssummen direkte til klientkontoen.

Netfonds Trader med Låneramme

Konto med låneramme (marginkonto)

Netfonds finansierer dine aksjekjøp til gunstig rente. Lånet innvilges automatisk og er sikret med pant i din verdipapirkonto. Egen avtale må inngås.

Netfonds Trader Intradag

Konto med intradag låneramme

Passer for deg som handler aktivt og som ønsker utvidet handleramme i løpet av børsens åpningstid. Med Intradag Trader konto vil du pt. ha en handelsramme på opp til 3 ganger klientmiddelinnskudd ved børsdagens åpning, samt halvparten av verdien av verdipapirer ved børsdagens begynnelse. I løpet av handelsdagen reduseres handelsrammen med innlagte kjøpsordre og økes med gjennomførte salgsoppdrag. Ved handelsdagens slutt skal samlet netto kjøpesum ikke overstige det beløp som er tilgjengelig saldo på kontoen med tillegg for belastningsanmodning. Siste frist for å gi oss belastningsanmodning er kl 09.00 dagen etter handelsdagen. Salg av verdipapirer for å dekke manglende oppgjørsbeløp fra foregående handelsdag godtas ikke. Kontoholder aksepterer at Netfonds uten varsel vil gjennomføre salg av kontoholders verdipapirer på Verdipapirkonto der Netfonds er kontofører, for å dekke inn overtrekk på handelskontoen. Kontoholder forplikter seg til å følge opp saldoen via nettsidene og kontrollere at betalinger skjer som forutsatt.

Netfonds Forvalter

Oppgjør gjennom forvalterbank

Passer for deg som ønsker å benytte forvalterbank til å gjennomføre verdipapir- og pengeoppgjøret i forbindelse med aksjehandel gjennom Netfonds. Netfonds vil levere verdipapirer mot betaling gjennom forvalterbank. Ta kontakt med oppgjørsavdelingen for å inngå særskilt avtale.

Netfonds Autogiro

Oppgjør direkte mot konto i bank

Netto kjøpesum trekkes fra din bankkonto dagen før oppgjørsdag. Salgsbeløp utbetales på oppgjørsdag. Oppgjørsdagen er tre dager etter at en handel er gjennomført på børs. Denne kontoformen er arbeidskrevende, og innebærer økt oppgjørsrisiko for Netfonds. Kontoformen kan kun benyttes for handel av aksjer på Oslo Børs. Ønsker man å handle andre instrumenter eller i utlandet, må de andre oppgjørsformene benyttes.

Kontotyper

Standardkonto

En kontotype som kan opprettes av alle, og som dekker alle investeringsområder.

Aksjesparekonto (ASK)

En fleksibel konto for privatpersoner som gir gunstige skatteregler og rapportering. Kun for aksjer og aksjefond. Les mer om ASK her.

Åpne ASK nå

Vanlige spørsmål tilknyttet ASK:

(Kommer snart)

Individuell pensjonssparing (IPS)

En ny løsning for pensjonssparing som gir deg skattefordeler. Les mer om IPS her.

Vanlige spørsmål tilknyttet IPS:

(Kommer snart)

Kapitalforsikring (investeringskonto)

Et spareprodukt med et lite element av livsforsikring.
Les mer om kapitalforsikring her.

Åpne konto

Vanlige spørsmål tilknyttet kapitalforsikringskonto:

1. Hva er en kapitalforsikringskonto (investeringskonto)?

- En kapitalforsikringskonto er en spareform som fremmer langsiktig sparing i form av forutsigbarhet gjennom utsatt beskatning og enkelhet, da Netfonds er kontofører og ansvarlig for din skatterapportering.

- Kontotilbudet ble opprettet slik at privatpersoner kan få tilnærmet like skatteregler som selskaper har per i dag. For å oppnå dette er en kapitalforsikringskonto utformet som en kapitalforsikring som inneholder et lite element av livsforsikring (101% av sparebeløpet utbetales til de etterlatte ved dødsfall).


2. Hvorfor velge en kapitalforsikringskonto?

- Kapitalforsikringskontoen er tilsvarende KLAS-modellen norske politikere ønsker å innføre fra 2018 for å fremme langsiktig sparing.

- Skattesatsen er redusert til 24% mot 29,76% på en vanlig aksjekonto, men merk at kontoen er varslet å bli likestilt med ordinære skattesatser for aksjehandel i fremtiden.

- Utsatt beskatning inntil en tar ut penger fra kontoen. Dette gir en rentes rente effekt og fokus vekk fra skattehensyn vedrørende urealiserte tap og gevinst.

- Den enkelte kontoeier forvalter selv sin kapital og bærer risikoen for investeringene. Investorer kan bruke mer fokus på investeringsbeslutninger da Netfonds er kontofører for kontoen.

- Under Min konto - Kontoutvikling vil det fremkomme grafer per investering og totalt. Her vil du til enhver tid se hvor mye som er investert og hva totalverdien er per i dag for din kapitalforsikringskonto.


3. Hva bør jeg vite før jeg åpner en kapitalforsikringskonto?

- Skjermingsfradraget bortfaller. Skjermingsrenten er per i dag veldig lav, og vil i hovedsak kun slå ut dersom du kun sitter i samme selskap over flere år.

- Det er en årlig administrasjonskostnad på 0,2% som godtgjørelse for Netfonds som kontofører og ansvarlig for din skatterapportering.

- Aksjer og fond vil teknisk sett stå i navnet til Netfonds Livsforsikring AS slik at du kan kjøpe og selge uten å få realisasjon direkte på deg som privatperson.

- Det er kke mulig å delta på generalforsamling for aksjer eid på en kapitalforsikringskonto, men du kan være med i eventuelle emisjoner etc.

- Det er ikke mulig å shorte aksjer på en kapitalforsikringskonto.


4. Hvordan opprette en konto og overføre penger/aksjer?

- Om du oppretter en kapitalforsikringskonto i dag, kan du overføre penger etter eget ønske. Trykk på lenken under for å åpne konto nå:

Åpne kapitalforsikringskonto


5. Hva er kundeutbytte?

- Kundeutbytte utbetales i slutten av året på bakgrunn av beregnede administrasjonshonorarer.

- Netfonds Livsforsikring AS tilbakebetaler eventuell fortjeneste i forbindelse med selskapshendelser.


6. Kan jeg handle med kreditt på en kapitalforsikringskonto?

- Ja, Netfonds Bank tilbyr mulighet til å pantsette kapitalforsikringskontoen slik at du kan handle med kreditt.

Les mer her.

Få oversikt over våre kontotyper:

Sammenlikne kontotyper

Sikkerhet

Dine penger

Netfonds Bank er medlem av Bankenes Sikringsfond i Norge. Innskudd opp til 2 millioner kr er sikret gjennom Bankenes Sikringsfond.

Netfonds Bank er også medlem av Verdipapirforetakenes Sikringsfond i Norge. Fondet vil dekke erstatningspliktige tap som en kunde måtte lide ved bruk av Netfonds handelssystem på inntil 200.000 kr pr skadetilfelle. Dette gjelder ikke for Netfonds Livsforsikring AS.

Dine aksjer

Norske aksjer er registrert på verdipapirkonto hos VPS (Verdipapirsentralen) der Netfonds Bank er kontofører. Svenske og danske aksjer er registrert på konto i VPC og VPS der SE Banken er kontofører. Amerikanske aksjer er registret i DTC (Depository Trust Company) med BNP Paribas som kontofører.

Sikker kommunikasjon

Mellom din PC og Netfonds Bank er kommunikasjonen sikker ved at all informasjon er kodet (SSL - Secure Socket Layer). Våre systemer er tilgjengelig hele døgnet. I tilfelle tjenesten ikke skulle fungere, kan vi betjene deg over telefon.

Brukernavn og passord

For å få tilgang til din portefølje, sanntidskurser, kontoinformasjon og for å kunne handle verdipapirer må du logge deg inn på tjenesten med brukernavn og passord. Brukernavn og passord velger du ved registrering av kundeforholdet. Har du glemt passordet kan du få et engangspassord på sms her, eller ringe +47 23 15 86 00.

Vores tjenesterles mer om Vores tjenester

Finansiering

Finansiering av aksjekjøp
Netfonds finansierer dine aksjekjøp. Lånet innvilges automatisk og er sikret med pant i din verdipapirkonto. Les mer

Shorting - automatisk aksjelån
Netfonds tilbyr shortsalg når vi har aksjer tilgjengelig for utlån. På shorting intradag påløper ingen ekstra avgifter. Les mer

Tjen 2,25 % på utlån av aksjer
Du kan gjøre aksjene dine tilgjengelig for utlån og tjene 2,25 % rente pt., pluss 0,1 % av verdien dersom de lånes ut. Les mer

Produkter

Verdipapirhandel
Vi er tilknyttet børser i Skandinavia, øvrige Europa og USA og tilbyr handel i aksjer / ETF / derivater / valuta / futures. Les mer

Fondshandel
Vi tilbyr handel i ca 2.000 forskjellige fond. Handel utføres direkte fra våre nettsider. Les mer

Valutahandel
Vi tilbyr handel i 19 valutakryss. Handel utføres direkte fra våre nettsider eller gjennom PrimeTrader. Les mer

Aktiv forvaltning
Gjennom avtale om aktiv forvaltning vil du kunne investere parallelt med modellporteføljen Netfonds Xtra. Les mer

Kapitalforsikring
I samarbeid med Netfonds Livsforsikring AS tilbyr vi sparing på livsforsikringskonto.
Beskatning skjer først ved uttak av gevinst. Les mer

Aksjesparekonto
Med aksjesparekonto (ASK) hos Netfonds får du mulighet til å selge en aksje med gevinst og kjøpe nye aksjer for hele beløpet innad i kontoen, uten at det utløser skatt. Les mer

Individuell pensjonssparing
Med individuell pensjonssparing (IPS) hos Netfonds kan du spare inntil 40 000 kr pr år med rett til inntil 9 600 kr i skattefradrag (24% i 2017). Det er i tillegg ikke formueskatt på sparesaldo. Les mer

Trading Software

PrimeTrader
En rask og avansert børsterminal utviklet av Netfonds. Les mer

PrimeTrader Touch
En fullverdig handelsapplikasjon rett på mobilen! Les mer

Andre tjenester

Billag til skattemeldingen
På slutten av året vil ferdig bilag til skattemeldingen kunne hentes ut direkte fra Netfonds. Les mer

Kursinformasjon i sanntid
Gjennom Netfonds kan du abonnere på kursinformasjon i realtid fra en rekke børser i Europa og USA. Les mer

SMS
Vår SMS-tjeneste gir deg mulighet for å motta kursinformasjon og varslinger direkte på mobilen. Les mer

Oppgjørsformer
Netfonds tilbyr flere ulike kontotyper/oppgjørsformer. For å lese mer eller endre kontotype, trykk her

Forretningsvilkår

Rammeavtalen

Før du registrerer deg som kunde, må du være kjent med og godta Netfonds Bank AS sine forretningsvilkår og generelle vilkår for kontohold.

Last ned rammeavtalen

Som innlogget kunde finner du alle avtaler og fullmakter under Min side > Verktøy > Avtaler/Fullmakter