Lån penge til aktiekøb, lån aktier til shortsalg.

Netfonds tilbyder lån til køb af aktier og udlån af aktier for shortsalg. For begge dele kræves det at Netfonds har betryggende sikkerhed i værdipapirer eller i kontantbeholdning.

Aftale om kontokreditt og værdipapirlån skal underskrives og sendes i posten til Netfonds før du kan benytte dig af tilbudet om belåning og/eller shorthandel.

Krav til egenkapital

For alle kreves at låntager benytter sin egne kapital til dækning av en del av investeringsrisikoen. Vi giver hver belånbare aktie et procenttal som angiver minimumskrav til egenkapital. Egenkapitalkravet opdateres daglig.

Eksempel: Hvis du har NOK 50 000, og egenkapitalkravet er 20 %, betyder dette at 20 % af din totale investering skal være indenfor din egenkapital som er NOK 50 000. Maksimum kan en handel i dette papir derfor udgjøre NOK 250 000.

Oversigt over egenkapitalkrav på aktier findes her.

 

Vi beregner maksimalt lånebeløp og sikkerhetskrav på følgende måte:

1)

Din tællende egenkapital er lig markedsværdien af dine belånbare aktier, plus saldo på klientkonto, minus optagede lån.

2)

Du kan låne til køb af aktier så længe et mindstekrav til egenkapital er opfyldt. Dette mindstekrav bliver beregnet ved at belånbare aktier (til markedsværdi) bliver multipliceret med de tilhørende procenttal, og summeret.

3)

Dersom mindstekravet til sikkerhet ikke er oppfyldt, har Netfonds rett til å avvikle positioner for å ivaretage lånets sikkerhed uden at varsel sændes til låntager.

4)

Hvis din egenkapital synker til 75 % af mindstekravet, vil du få tilsendt en e-post med påmindelse om at dit lån ikke har tilstrækkelig sikkerhed.

5)

Hvis din egenkapital synker til 50 % af mindstekravet, vil du få tilsendt en e-post med oplysning om at dit lån ikke har tilstrækkelig dækning, og at vi vil foretage tvangssalg (eller -køb, hvis du er short i en aktie, se under) af dine værdipapirer.

NB: Vi forbeholder os ret til selv at vælge hvilke aktier vi køber eller sælger for at varetage lånets sikkerhed

 

Shortsalg

Risikoen ved shortsalg er i teorien ubegrænset da prisen på en aktie kan stige ubegrænset. Husk at børsmeddelelser fra et selskab ofte kommer uden for børsens åbningstid og at en meddelelse kan give store udslag på aktieprisen. Risikoen kan begrænses hvis man handler i store, kendte selskaber hvor aktien er let omsættelig og som historisk har haft mindre kurssvingninger.

En værdipapirvirksomhed kan kun formidle salg af finansielle instrumenter kunden ikke ejer hvis kunden har adgang til de finansielle instrumenter og virksomheden er sikret rettidig levering på aftaletidspunktet.

Vi opfylder dette krav ved at vi tilbyder kunder at låne os aktier som kan lånes videre til kunder som vil sælge short, mod behørig sikkerhed for den som låner os aktierne.

Netfonds garanterer tilbageleveringen. Der udstedes slutsedler begge veje, både til den som låner aktierne og den som udlåner aktierne.

Oversigt over aktier som kan shortes findes her

Ved shortsalg af lånte aktier fastsættes der på samme måde egenkapitalkrav i form af andre aktier eller kontanter, i tillæg til at provenuet af shortsalget bliver stående på konto hos Netfonds iindtil  tilbagebetaling/tilbagekøb. Varslingsrutinen, her ved kursstigning, er den samme som for aktiekøb.