Kapitalforsikringskonto med utsatt beskatning

Kapitalforsikring er én mulig spareform blant mange. Forsikringen inneholder kun et lite element av dødsrisikoforsikring i og med at 101% av sparebeløpet utbetales til de etterlatte ved dødsfall. Kapitalforsikring dekker ikke ditt forsikringsbehov, men er en spareform.

- Kapitalforsikringskonto tilbys av Netfonds Livsforsikring AS. 
- Gevinstbeskatning skjer først når penger tas ut av kontoen.
- Netfonds gjør alt ligningsarbeide og fører regnskap for kontoen.
- Den enkelte kontoeier forvalter selv sin kapital og bærer risikoen for investeringene.

Kontoen er en kapitalforsikringskonto som kan benyttes til plassering og handel i:

- Aksjer
- Fond

- Short-salg er ikke mulig med denne kontotypen.

Se vårt informasjonsskriv om risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter.

Følgende regler gjelder:

- Ingen bindingstid eller uttaksbegrensninger
- Utsatt beskatning på gevinster
- Kildeskatt på utbytte blir automatisk trukket for enkelte utenlandske selskaper
- Kildeskatten blir ikke automatisk refundert men det kan være mulig å kreve kredittfradrag (RF-1147).

- Ta kontakt med skatteetaten for spørsmål vedrørende kildeskatt og kredittfradrag

Ved avvikling eller uttak fra kontoen vil:

 • Avkastningen på innskutt beløp bli beskattet med aktuell sats, evt gis fradrag ved tap
 • Skatt beregnes ved hvert uttak fra konto relativt i forhold til innskutt beløp og porteføljeverdi
 • Oversikt over beregnet skatt finner man under kontoutvikling - uttakshistorikk
 • Netfonds vil beregne hvilken uttaksskatt som vil påløpe, men du er selv ansvarlig for å betale.
 • Kontoen formuebeskattes på vanlig måte (uten verdsettelsesrabatt), skattemessig skjermingsfradrag bortfaller
  Innestående på den enkeltes konto eies formelt av Livselskapet, men kunden har rett till verdien.

  Kostnader:

  - Ingen tegningsgebyrer, men årlig administrasjonsgebyr på 0,2% av sparebeløpet (20 kr per 10 000 kr)
  - Risikopremie påløper med ca 0,0036%* pr år (0,36 kr per 10 000 kr) i sparebeløp, og gir 1% ekstrautbetaling ved død (*Risikopremien kan variere noe basert på alder og kjønn).
  - Verdipapirhandel belastes med kurtasje. Se vår prisliste.
  - Kostnadene trekkes fra innbetalt sparebeløp.

  Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

  Ved investering i fond vil forvaltningskostnader hos de ulike fondsforvalterne komme i tillegg. Forvaltningskostnadene trekkes fra i det enkelte fonds kapital. Se hvert enkelt fond for informasjon.

  Ved valg av pensjonsleverandør er det viktig å merke seg hvilke administrasjonskostnader som påløper for kontohold. Der kostnadene er høye vil dette medføre lavere forventet avkastning. På lang sikt kan slike kostnader utgjøre betydelige forskjeller. Netfonds Livsforsikring tilbyr en Kapitalforsikringskonto med lave administrasjonskostnader, da kontoen er basert på automatiserte og selvbetjente løsninger. 

   

  Kontakt oss dersom du lurer på om investeringskonto er egnet for deg.

  Tegn kapitalforsikringskonto her.